SVK's (sociale verhuurkantoren) huren huizen op de private huurmarkt en verhuren die op hun beurt aan mensen die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. "Hier houden wij geen rekening met leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging en geloof. Het toewijzen van een woning aan een huurder door het sociaal verhuurkantoor verloopt via een objectief puntensysteem. Mensen in de meest precaire situaties krijgen dankzij dit systeem als eerste de kans om een woning te huren. Het inkomen en de woonnood zijn hierbij de belangrijkste parameters"; leggen Thomas Raes en Peter Rigole, respectievelijk directeur en wooncoördinator van SVK De Poort, uit.
...

SVK's (sociale verhuurkantoren) huren huizen op de private huurmarkt en verhuren die op hun beurt aan mensen die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. "Hier houden wij geen rekening met leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging en geloof. Het toewijzen van een woning aan een huurder door het sociaal verhuurkantoor verloopt via een objectief puntensysteem. Mensen in de meest precaire situaties krijgen dankzij dit systeem als eerste de kans om een woning te huren. Het inkomen en de woonnood zijn hierbij de belangrijkste parameters"; leggen Thomas Raes en Peter Rigole, respectievelijk directeur en wooncoördinator van SVK De Poort, uit."Om de lange wachtlijsten voor sociale woningen weg te werken wil de Vlaamse regering één sociale woonactor per gemeente creëren. Op die manier zouden de sociale bouwmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor één geheel worden en zouden de toewijzingen chronologisch gebeuren. Dat zou er inderdaad voor zorgen dat mensen die al jaren op een sociale woning wachten sneller geholpen worden, maar nadeel is dan weer dat mensen in de meest kwetsbare situaties hierdoor nog meer in de problemen raken. Het puntensysteem dat sociale verhuurkantoren hanteren, zou afgeschaft worden. Wij willen besprekingen starten om het puntensysteem te kunnen behouden", zeggen Thomas en Peter.Het puntensysteem bewees zijn nut in de zoektocht van Wendy Barroo (30) naar een geschikte woning. Waar ze terecht zou gekomen zijn zonder het puntensysteem bij De Poort, daar durft ze niet aan denken. "Ik woon samen met mijn kindjes van 4 en 6 jaar in een huis in Kuurne. Dat huis huur ik via De Poort sinds november 2019", vertelt Wendy. Ze betaalt daarvoor 310,40 euro per maand met daarbovenop 15,50 euro voor een groepsverzekering brand en inboedel. "Ik vond weer werk en nu is het betalen van de huur haalbaar. Voor mij was hulp zoeken een stap die ik moest zetten. Ik trek nogal graag mijn plan. Had ik eerder moeten weten dat De Poort bestond, was ik er sneller naar toe gegaan."Wendy is een alleenstaande mama met twee kinderen en huurde voorheen samen met iemand anders een huis in Wevelgem. "De persoon met wie ik de huur deelde, besloot plots elders te gaan wonen, waardoor ik de huur van 700 euro alleen moest ophoesten. Dat bedrag was te hoog voor mij. Ik kon mijn kinderen niet bieden wat ze nodig hadden en de facturen raakten niet meer op tijd betaald, wat ook weer extra kosten met zich meebracht." Wendy ging terug bij haar ouders wonen, maar met twee kinderen was dit niet simpel en ook niet lang houdbaar. Het huis was eigenlijk ook te klein om er nog een gezin van drie personen onder te brengen. Wendy ging zelf op de huurmarkt op zoek naar een betaalbare woning, maar de hoge huurprijzen maakten haar stilaan moedeloos. Op de private markt zoeken was een uitzichtloze situatie voor Wendy. Via een begeleidster van het Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding kwam ze in contact met De Poort. Door haar gezinssituatie met twee kinderen stond Wendy op een hoog puntenaantal en kreeg ze voorrang. "Een sociale bouwmaatschappij werk chronologisch en daar had ik nog jaren op een woning kunnen wachten", zucht Wendy.Volgens begeleidster Nathalie Vandevyver van De Poort zorgt een sociaal verhuurkantoor er met een puntensysteem voor dat mensen in een uitzichtloze crisissituatie bovenaan de wachtlijst geplaatst kunnen worden. "We kunnen zo mensen die in een benarde situatie terechtgekomen zijn sneller helpen." Bij De Poort hielp men Wendy ook om een huurwaarborglening te krijgen, want drie maanden huurwaarborg kon Wendy niet zomaar betalen. Ze betaalt die huurwaarborg af op 24 maanden en dat blijft haalbaar. Wendy kan ook altijd terecht bij Nathalie die haar huurbegeleider is bij De Poort als ze problemen ondervindt met documenten.Bij de woningen van De Poort is het sociaal verhuurkantoor de hoofdhuurder van woningen op de private markt. "Alle contacten met de verhuurder lopen via ons en wij zorgen dat de huur betaald wordt. Als onze huurders niet betalen aan ons, dan moeten wij stappen ondernemen", legt Nathalie uit. "We brengen ook de woningen in orde en ondersteunen met het doorgeven van oplossingen."Nathalie vreest dat er veel mensen uit de boot zullen vallen als het puntensysteem wegvalt. "Het is goed dat De Poort een oplossing biedt voor crisissituaties met kinderen, met gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld, mensen die in onbewoonbare panden wonen of in mannen- of vrouwenopvang zitten." Wendy is alvast tevreden dat ze nu een huis kan huren. "Het was wat verouderd, maar ik heb het mooi en leefbaar kunnen maken. Het is een mooie tussenoplossing." Wendy kan in haar huis blijven wonen tot de eigenaar zijn woning zou opeisen of tot ze zelf iets vindt.