"Door de verstrengde maatregelen, de donkere en gure herfstperiode en het al lange tijd stilliggen van het volledige verenigingsleven vinden we het zeer belangrijk om de meest kwetsbare groep opnieuw op te bellen", verduidelijkt sch...

"Door de verstrengde maatregelen, de donkere en gure herfstperiode en het al lange tijd stilliggen van het volledige verenigingsleven vinden we het zeer belangrijk om de meest kwetsbare groep opnieuw op te bellen", verduidelijkt schepen van Sociale Zaken en Welzijn Louis Vanderbeken (CD&V). "Voor veel mensen begint deze coronaperiode zwaar te wegen.""Tijdens het telefoongesprek willen we nagaan hoe het met de mensen gaat en of er specifieke noden zijn waarmee we hen kunnen helpen. Lukt het nog om boodschappen te doen of om een maaltijd te bereiden? Hebben ze voldoende 'babbelinge' of komt de vereenzaming al om de hoek loeren? Het zijn allemaal vragen uit bezorgdheid die we hen stellen om zo te kunnen inzetten op het welzijn van onze inwoners."De tweede belronde zal in eerste instantie focussen op de meest kwetsbaren die uit de eerste belronde naar boven kwamen. Zo zullen de alleenstaande 70-plussers extra aandacht krijgen.Wie als vrijwilliger wil mee werken aan dit initiatief, kan een kijkje nemen op het vrijwilligersplatform van de gemeente, https://www.giveaday.be/nl-be/deerlijk/vrijwilligerswerk/vacature/belactie-naar-70-jarigen/13429. (DRD)