"Enkele jaren terug organiseerden het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad een interessante en druk bijgewoonde lezing over erfrecht en zorgvolmachten met de betreurde erenotaris Eveline De Vlieger", begint schepen van Social...

"Enkele jaren terug organiseerden het gemeentebestuur en de seniorenadviesraad een interessante en druk bijgewoonde lezing over erfrecht en zorgvolmachten met de betreurde erenotaris Eveline De Vlieger", begint schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer. "Echter, in 2018 wijzigde het erfrecht grondig. Daarom organiseren we een update voor alle geïnteresseerden over het gewijzigde erfrecht. Vroeg of laat worden we allemaal in ons leven geconfronteerd met erven en nalatenschappen. Tijdens de lezing, gegeven door Ghislain Christiaens uit Zedelgem, wordt uitgelegd welke wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn. Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij de 'financiële' gevolgen voor partner, (klein)kinderen en geliefden die achterblijven. Hoe kan men zijn vermogen verdelen binnen de krijtlijnen van het nieuwe erfrecht? Deze vorming geeft je alvast de nodige handvaten." (BC)