De stemming gebeurde aansluitend op de elf personeelsvergaderingen die van 23 tot en met 31 maart werden gehouden. Na de laatste vergadering werden alle stembussen geleegd en de biljetten geteld. In het Stedelijk Ziekenhuis sprak 89% een ja-stem uit, in het Heilig-Hartziekenhuis (Roeselare en Menen) werden 87% ja-stemmen geteld. Tot grote t...