De stemming gebeurde aansluitend op de elf personeelsvergaderingen die van 23 tot en met 31 maart werden gehouden. Na de laatste vergadering werden alle stembussen geleegd en de biljetten geteld. In het Stedelijk Ziekenhuis sprak 89% een ja-stem uit, in het Heilig-Hartziekenhuis (Roeselare en Menen) werden 87% ja-stemmen geteld. Tot grote t...

De stemming gebeurde aansluitend op de elf personeelsvergaderingen die van 23 tot en met 31 maart werden gehouden. Na de laatste vergadering werden alle stembussen geleegd en de biljetten geteld. In het Stedelijk Ziekenhuis sprak 89% een ja-stem uit, in het Heilig-Hartziekenhuis (Roeselare en Menen) werden 87% ja-stemmen geteld. Tot grote tevredenheid van directeur personeel en organisatie Sabine De Brabant, die de syndicale onderhandelingen leidde aan werkgeverszijde. Maar ook de vakbonden zijn tevreden. Lieven Blomme (LBC) namens de gemeenschappelijke vakbondsdelegaties : "We hebben de onderhandelingen aangevat met als uitgangspunt een maximaal respect voor verworven rechten en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden waar mogelijk. Na meer dan één jaar onderhandelen in een al bij al constructieve sfeer, zijn we met de directie tot het akkoord gekomen dat nu met een ruim mandaat door de onze achterban is bevestigd.""Keuzes maximaal gerespecteerd"Het nieuwe akkoord bevat ook het kader voor de personeelsmutaties die zich zullen voordoen eens de carrousel van het medisch-strategisch plan wordt uitgerold. Alle personeelsleden mochten zelf een keuze 1, 2 en 3 aangeven op welke dienst en campus ze in de toekomst willen werken, en in 87 procent van de gevallen kon de eerste keuze ook worden ingewilligd.Rest nu één kaap te nemen alvorens de fusie op het terrein echt kan starten : een akkoord met de dokters. "Hier is de nieuw gevormde medische raad van het fusieziekenhuis onze gesprekspartner", zegt algemeen directeur Johan Hellings, "en ook deze gesprekken lopen goed. We hopen tegen deze zomer te landen." (JRE)Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, De Weekbode editie Roeselare.