Hotel du Louvre is een erfgoedpand dat het stadsbestuur destijds kocht en weer verkocht aan bouwpromotor Desimpel Construct. Die wil er appartementen bouwen, maar al in 2007 werd een sloopvergunning geschorst door de Raad van State. Het voornemen om het pand te slopen leidde tot veel protest en de oprichting van actiegroep Dement. Het dossier bleef aanslepen tot het stadsbestuur in februari 2015 een bouwvergunning afleverde voor een nieuwbouw met als voorgevel een kopie van de huidige erfgoedgevel. Die bouwvergunning werd in augustus door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bevestigd ondanks een vernietigend advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.
...

Hotel du Louvre is een erfgoedpand dat het stadsbestuur destijds kocht en weer verkocht aan bouwpromotor Desimpel Construct. Die wil er appartementen bouwen, maar al in 2007 werd een sloopvergunning geschorst door de Raad van State. Het voornemen om het pand te slopen leidde tot veel protest en de oprichting van actiegroep Dement. Het dossier bleef aanslepen tot het stadsbestuur in februari 2015 een bouwvergunning afleverde voor een nieuwbouw met als voorgevel een kopie van de huidige erfgoedgevel. Die bouwvergunning werd in augustus door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bevestigd ondanks een vernietigend advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.De buren voerden tegen deze beslissing van de deputatie een kortgedingprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die deze bevoegdheid intussen van de Raad van State heeft overgenomen. Op donderdag 10 september besliste de Raad om de sloopvergunning opnieuw te schorsen. "De raad oordeelt dat het doorbreken van het homogene erfgoedensemble in de Karel Janssenslaan ernstige visuele hinder veroorzaakt. Bovendien heeft het appartementsgebouw met zijn bouwdiepte een ernstige impact op het invallende zonlicht, die in redelijkheid niet normaal te tolereren is", zegt Veerle Vermeire, raadsman van de buren."Politieke machine""Het is nu afwachten of de deputatie en de bouwpromotor zich neerleggen bij dit arrest of alsnog proberen de nietigverklaring van de sloop- en bouwvergunning af te wenden in de procedure ten gronde. Nu gaat het nog maar om een kortgeding", aldus Kurt Verheggen van Dement. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft zich nochtans duidelijk uitgesproken: een bouwproject met deze afmetingen midden dit homogeen erfgoedensemble vindt in haar ogen geen genade."Volgens advocaat Veerle Vermeire is vanuit Oostende een 'politieke machine' in gang geschoten om de deputatie de bouwvergunning te laten goedkeuren mits enkele aanpassingen. "De stad had het Hotel du Louvre nooit mogen verkopen met de belofte dat hier zo diep gebouwd mag worden", vindt Veerle Vermeire. "Ze doen nu al het mogelijke om die belofte van destijds na te komen . Maar dat gebeurt ten koste van de buren."Gedeputeerde Carl Vereecke wijst erop dat een schorsing nog geen vernietiging is. "De Raad voor Vergunningsbetwistingen wil de uitvoering van de werken niet laten beginnen omdat bouwkundig erfgoed, eens afgebroken, niet meer hersteld kan worden", is zijn interpretatie. "Dit is enkel een uitspraak over de tenuitvoerlegging. De Raad toetste de ingediende bezwaren aan het advies van onze ambtenaar en stelt dat onze beslissing onvoldoende gemotiveerd is. Wij zullen ons nu beraden, maar volgens mij moeten we de Raad voor Vergunningsbetwistingen ervan overtuigen dat onze beslissing wel voldoende gemotiveerd is en wel op drie vlakken. Wij lieten de dakverdieping 1,4 m achteruittrekken, zodat het zicht van de gevel niet verandert, We gaven opdracht om de bestaande toestand van de ornamenten in de gevel terug te brengen en we beperkten de bouwdiepte tot 15 m voor wat betreft alles wat hoogbouw is, enkel op de gelijkvloerse verdieping kan dieper gebouwd worden. Wij denken dus dat wij voldoende gemotiveerd hebben.""De procedure loopt nu al tien jaar", zegt gedeputeerde Vereecke. "We moeten de rechtsstaat respecteren, maar je kan nog lang procederen. We moeten toch een klein beetje kijken naar wat de beste verhouding is tussen de wensen van de aanvragers en van zij die bezwaren indienden. Het is jammer voor het dossier dat het op dergelijke manier gepolitiseerd is, al spreek ik me niet uit over de vraag wie dat gedaan heeft. Maar ieder haartje op het dossier wordt nu onderzocht. Wij hebben geoordeeld dat het kon, rekening houdend met de drie aspecten die ik noemde. Donderdag bespreken we dit in de deputatie, maar als het van mij afhangt, zetten wij de procedure verder om de bouwvergunning te handhaven. We zullen nu zien wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen ermee doet."De Oostendse schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys heeft het arrest nog niet kunnen inkijken. "Mensen hebben het recht om procedures te voeren, maar het is jammer dat het dossier nu weer vertraging oploopt", vindt hij. "De saga duurt verder."(HH)