Hotel du Louvre is een erfgoedpand dat het stadsbestuur destijds kocht en weer verkocht aan bouwpromotor Desimpel Construct. Die wil er appartementen bouwen, maar al in 2007 werd een sloopvergunning geschorst door de Raad van State. Het voornemen om het pand te slopen leidde tot veel protest en de oprichting van actiegroep Dement. Het dossier bleef aanslepen tot het stadsbestuur in februari 2015 een bouwvergunning afleverde voor een nieuwbouw met als voorgevel een kopie van de huidige erfgoedgevel. Die bouwvergunning werd in augustus door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bevestigd ondanks een vernietigend advies van de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.
...