De vzw Calasanz Roeselare, die optreedt als bouwheer voor de scholengroep Arkorum, verkreeg in juli een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Sint-Lodewijksschool, het uitbreiden en verbouwen van 'de Ketting' en de sl...

De vzw Calasanz Roeselare, die optreedt als bouwheer voor de scholengroep Arkorum, verkreeg in juli een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de Sint-Lodewijksschool, het uitbreiden en verbouwen van 'de Ketting' en de sloop van de voormalige pastorie en 'de Schakel'. Er werden geen bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning waardoor ze uitvoerbaar wordt en de werken kunnen opstarten. In een eerste fase wordt overgegaan tot de sloop van een deel van de school, de voormalige pastorie en 'de Schakel'. De voorbereiding van de sloop start vanaf 24 augustus 2020. In de week van 31 augustus 2020 worden de effectieve sloopwerken aangevat. De bouwheer, vzw Calasanz, streeft er naar om de sloopwerken te voltooien voor eind september 2020 om de hinder voor de school zoveel mogelijk te beperken.De sloop is de eerste aanzet naar de vernieuwde kern van Beitem en biedt de kans om een nieuwe, publieke groenzone te creëren en het bestaande schoolgebouw uit te breiden. De groenzone vormt de verbinding tussen de kerk, in een latere fase herbestemd tot nieuwe gemeenschapszaal, jeugdheem 'de Ketting' en de school.