Slecht dossier en financieel geknoei zorgden voor weigering licentie KSV Roeselare

© belga
Wouter Vander Stricht

De redenen waarom KSV Roeselare van het BAS de licentie niet kreeg, zijn niet op één hand te tellen. Valse verklaringen bij het licentiedossier van vorig jaar, achtergestelde betalingen, oncontroleerbare leningen van bedrijven op de Maagdeneilanden, een niet correct gevolgd afbetalingsplan bij de FOD Financiën zijn er maar enkele van. De coronacrisis inroepen was de laatste reddingsboei van KSV Roeselare, maar het dossier moest eigenlijk al binnen zijn voor er van de lockdown sprake was. Op de club is momenteel nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de motivering van het arbitragecollege dat de proflicentie weigerde aan KSV Roeselare openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de de club met het stamnummer 134 een onvolledig dossier indienden. Verschillende stukken die de levensvatbaarheid van de club moesten aantonen, ontbraken. Ook komen dubieuze bankoverschrijvingen van de Chinese eigenaars aan het licht.

De Chinese eigenares van de familie Dai kwam wel met geld over de brug, maar de rekeningen van waarop het overschreven werd waren niet altijd controleebaar.
De Chinese eigenares van de familie Dai kwam wel met geld over de brug, maar de rekeningen van waarop het overschreven werd waren niet altijd controleebaar.© BELGA

KSV Roeselare kreeg op maandag 11 mei slecht nieuws van het BAS, vier dagen nadat ze hun licentiedossier in tweede zit hadden verdedigd. De Roeselarenaars voldeden niet aan de administratieve en vooral financiële voorwaarden om in 1B uit te komen. Ze werden teruggezet naar de nationale amateurklasse.

Het faillissement op Schiervelde zou dixit het BAS nakend zijn. Uit de motivering van het BAS blijkt waarom. Het arbitragecollege kondigt aan ‘niet lichtzinnig’ te willen omgaan met het toekennen van de proflicentie. “In dat licht is het onbegrijpelijk dat Roeselare heeft nagelaten het bewijs voor te leggen van essentiële elementen die nochtans eenvoudig waren aan te tonen,” klinkt het.

Ontbrekende stukken

Vervolgens volgt een ellenlange opsomming van ontbrekende stukken: grootboekrekeningen, kredietovereenkomsten, schuldenoverzicht, transferoverzichten, enz. Een aantal schulden en leningen – waaronder een van 100.000 euro van ex-bestuurder Johan Plancke – zouden achtergesteld geweest zijn, maar dat blijkt nergens uit verslagen. Ook heel wat anderen, waaronder de firma Olivier, Brecht Vermeulen en het echtpaar Demeulenaere-Van Poucke, zouden nog geld van de club moeten.

Slecht dossier en financieel geknoei zorgden voor weigering licentie KSV Roeselare

Het arbitragecollege maakt ook melding van oncontroleerbare leningen van bedrijven gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en Hongkong, een gebrek aan cashflow statements ondanks een goedgekeurd verlies van 2,7 miljoen euro en een gebrekkige begroting.

De comfort letter van Miss Dai, zeg maar de bankgarantie van 2,7 miljoen euro, was niet gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en dus ongeldig

De Chinese eigenares Xiu Li Hawken (Miss Dai) stelde voorts wel een comfort letter voor een bedrag van 2,7 miljoen euro, maar die was niet gecontroleerd door een bedrijfsrevisor en dus ongeldig voor de licentiecontrole. “Het arbitragecollege oordeelt op basis van deze elementen dat Roeselare niet afdoende bewijst dat de continuïteit van de club tot en met 30 juni 2021 is verzekerd, zodat zij niet voldoet en bijgevolg geen licentie van het Profvoetbal 1A en 1B voor het seizoen 2020-2021 kan worden toegekend”, luidt het.

Advies licentiemanager gevolgd

Daarmee werd ook het negatief advies van Nils Van Brantegem gevolgd. Roeselare haalde nog even de coronacrisis aan als overmachtssituatie, maar dat argument werd door de arbiters van tafel geveegd. De Licentiecommissie had namelijk alle clubs gewaarschuwd: er zou geoordeeld worden alsof het seizoen 2020-2021 een normaal verloop kende. Met andere woorden, de negatieve gevolgen van de coronacrisis mochten niet als excuus ingeroepen worden. In de tekst valt ook te lezen dat Roeselare valse verklaringen zou hebben afgelegd voor de licentieaanvraag van het voorbije seizoen 2019-2020. In dat dossier zat een verklaring waaruit bleek dat de vennootschap van de Chinese zakenvrouw en overnemer Xiu Li Hawken een bedrag van 2,9 miljoen euro had overgeschreven om de continuïteit te waarborgen. Dezelfde dag als dat bedrag op de rekening van Roeselare stond, werd het teruggestort. “Er werd destijds een valse verklaring afgelegd, wat op zich al aanleiding kan geven tot het weigeren van een licentie”, oordeelt het BAS.

Slecht dossier en financieel geknoei zorgden voor weigering licentie KSV Roeselare

Het arbitragecollege gaf al vroeg in de motivering aan deze feiten ‘als alarmsignalen’ te beschouwen en ze ‘in acht te nemen’ bij de beroodeling. Terloops komt aan het licht dat Roeselare zijn afbetalingsplan met de FOD Financiën voor een schuld van 250.000 euro niet helemaal correct heeft gevolgd.

Slecht dossier en financieel geknoei zorgden voor weigering licentie KSV Roeselare

Nog dit saillant detail: amateurclub Seraing kwam als belanghebbende partij tussen in het dossier van Roeselare. Volgens de Luikse club zou er een link zijn tussen Roeselare en Moeskroen, via de Engelse voetbalclub Reading, omdat de bedrijven van Moeskroen-bestuurder Pairoj Piempongsant en de Roeselare-eigenares verbonden zijn met Reading. Seraing bracht echter geen bewijzen aan, en dus hield het BAS er verder geen rekening mee.

Slecht dossier en financieel geknoei zorgden voor weigering licentie KSV Roeselare

Het volledige dossier van het BAS vind je hieronder.

(Belga/WVS)

UitspraakBAS

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.