Schepen van Seniorenbeleid Rita De Costere: "Samen met de mensen van het dienstencentrum Ter Deeve werd vanuit de gemeente een reeks activiteiten op touw gezet om de lockdown te boven te komen. 'Ik zomer West-Vlaams' was dan ook de gelege...

Schepen van Seniorenbeleid Rita De Costere: "Samen met de mensen van het dienstencentrum Ter Deeve werd vanuit de gemeente een reeks activiteiten op touw gezet om de lockdown te boven te komen. 'Ik zomer West-Vlaams' was dan ook de gelegenheid bij uitstek om met het initiatief 'Verbindend breien' van start te gaan. Bedoeling was om een sjaal te breien die een breedte had van 30 cm. Over de lengte besliste zij of hij die breide."Griet Verstrynge, centrumleidster Ter Deeve: "We wilden vooral mensen uit hun eenzaamheid halen en hen aanzetten om samen te breien. 'Sjaal met een verhaal' gaat dus over de symbolische verbondenheid tussen mensen. Heel wat deelnemers kwamen hier wekelijks breien, brachten wol binnen of kwamen zelfs uit buurgemeenten met een afgewerkt stuk sjaal. Hun creaties hebben we nu allemaal aaneen gebreid en we bereikten het indrukwekkend getal van 123 meter sjaal. Het kunstwerk, want zo mag het wel genoemd worden, siert nu de hoofdingang van ons gebouw."Schepen Rita De Costere: "Langs deze weg wil ik ook alle personeelsleden van Ter Deeve van harte danken voor hun steun, hun inzet en het luisterend oor die ze verleenden aan de bewoners van Ter Deeve." (LB)