Op langere termijn kan de genoemde site uitgroeien tot een kwaliteitsvol binnengebied met wonen, handel, groen en parking. Op korte termijn biedt ze bijkomende parkeerkansen op een steenworp van de Markt.
...

Op langere termijn kan de genoemde site uitgroeien tot een kwaliteitsvol binnengebied met wonen, handel, groen en parking. Op korte termijn biedt ze bijkomende parkeerkansen op een steenworp van de Markt."Nu bevindt er zich op de site Pollet nog een privéparking voor het grootwarenhuis Carrefour (dat open blijft) en het verlaten handelspand van de vroegere Shoe Discount", zei schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). "De stadskernvernieuwing zal het marktplein autoluwer maken en dus waren we erop uit om ter compensatie elders parking te zoeken. De site Pollet vult de leemte op.""Op korte termijn maken we er een publieke parking van die vlot toegankelijk is. Over een aantal maanden zullen we de parkeeroppervlakte nog vergroten na het slopen van de vroegere Shoe Discount. Eenmaal dat oude pand afgebroken is, geven we het geheel een nieuwe toplaag in asfalt, weliswaar rekening houdend met de waterhuishouding. We voorzien ondergrondse infiltratieputten die de opvang van het regenwater garanderen."Vanaf 1 juli wordt er op de parking blauwe zone ingevoerd. Iedereen kan er 2,5 uur gratis parkeren. De parking zal voor auto's bereikbaar zijn vanaf de Hofstraat. De huidige slagbomen en rolluiken verdwijnen, zodat iedereen er vrij in en uit kan. Voor het autoverkeer is er geen verbinding met de Boeiaardstraat voorzien. Fietsers en voetgangers zullen wél vanaf die straat op de parking kunnen. Enkele van de ongeveer 80 plaatsen zijn voorbehouden aan mensen met een beperking."Voor fietsen en bromfietsen wordt er een overkapping geïnstalleerd", zo klonk het nog. "Voor de zwakke weggebruiker wordt de zogenoemde trage verbinding met de Boeiaardstraat een zegen. We willen de hele site voorts vergroenen door creatief om te springen met de vrijgekomen gevels - na de afbraak van het oude pand - en de groenstroken die de parkeerplaatsen van elkaar scheiden."In het najaar - september en/of oktober - wordt het oude handelspand afgebroken. Omdat de site zich in de kern van het historische centrum van de stad bevindt, zal er archeologisch onderzoek uitgevoerd worden op de gronden die vrijkomen. Daarna kan de heropbouw van de ruimere parking starten. Bij de definitieve aanleg zal de blauwe zone actief blijven.De kosten voor de heraanleg van de parking worden geraamd op 168.000 euro, btw inbegrepen.