Hof te Boelake of het Boelakenhof is het oudste gebouw in Zulte. De huidige gebouwen dateren uit 1648 en hebben nog steeds het uitzicht van de typische baksteenbouw uit die tijd. Onderzoek geeft aan dat de geschiedenis van de hoeve zeker tot begin de 15de eeuw teruggaat, toen nog bekend als Hof ter Sluizen of Goed ter Sluizen. Door de ligging van het Hof te Boelake in de Leievallei, speelde de hoeve ook een rol i...

Hof te Boelake of het Boelakenhof is het oudste gebouw in Zulte. De huidige gebouwen dateren uit 1648 en hebben nog steeds het uitzicht van de typische baksteenbouw uit die tijd. Onderzoek geeft aan dat de geschiedenis van de hoeve zeker tot begin de 15de eeuw teruggaat, toen nog bekend als Hof ter Sluizen of Goed ter Sluizen. Door de ligging van het Hof te Boelake in de Leievallei, speelde de hoeve ook een rol in WO I. Het eindoffensief van de oorlog trok door Zulte en de Duitse artillerie had zich verschanst aan de overkant van de Leie. In het bombardement op de oprukkende Fransen, deelde Hof te Boelake in de klappen.In moderne tijden functioneerde de hoeve als een klein melkveebedrijfje dat begin deze eeuw werd stopgezet. Sindsdien is Hof te Boelake langzaam in verval geraakt door de leegstand. In 2015 gaven zowel de provincie als de gemeente Zulte toestemming tot de sloop van het Boelakenhof. Toen was de site al erkend als erfgoed maar niet als monument, een belangrijk verschil dat de sloop mogelijk maakte. Toenmalig schepen Olivier Peirs (GVZ) was hiermee akkoord en sprak de ambitie uit om een nieuw gebouw te zetten met behoud van de typische trapgevels.Er kwam echter meteen een werkgroep, Behoud Boelakenhof. Onder leiding van Peter Bral en met de steun van de Zultse Heemkundige Kring tekende men beroep aan tegen de sloopvergunning. Zij werden in het gelijk gesteld waardoor de hoeve, voorlopig toch, van de sloophamer gespaard bleef. Het was het begin van een jarenlang aanslepende procedure tot erkenning als monument. De cultuurraad van Zulte is dan ook heel trots dat Vlaams minister-president Geert Bourgois het Hof te Boelake erkend heeft als monument. Er is zelfs al sprake van een restauratie. De buitengebouwen zijn inderdaad in verval geraakt maar de interne structuur zou nog zeer authentiek zijn en vooral het land rondom is nooit zijn middeleeuwse karakter verloren.De erkenning houdt in dat sloop voortaan onmogelijk wordt en dat ingrijpende veranderingen aan de hoeve eerst goedgekeurd moeten worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.