Die woning werd tot voor kort bewoond door Jan en Georgette. Die mensen verhuisden en Sint...

Die woning werd tot voor kort bewoond door Jan en Georgette. Die mensen verhuisden en Sinterklaas liet zijn oog vallen op die woning. "Ik zal hier graag wonen in de periode dat ik aan de kinderen speelgoed en snoep breng. Mijn Pieten kunnen hier werken en alles klaarmaken voor de kinderen.De directeurs en de leerkrachten zijn al even opgetogen als de leerlingen. Sinterklaas en zijn pieten namen namen hun intrek in de pas aangekochte woning.(MV)