"Er wordt een volledig nieuwe parkstructuur gecreëerd", legt CD&V-schepen Anne Dequidt uit. "Daartoe vindt een aantal fundamentele ingrepen plaats. Zo worden de bestaande paden doorheen het park herschikt. De buitenvogelvolière is inmiddels afgebroken en tegen de gevel van het historische sta...