De plannen om de parkeertoren te bouwen, zijn goed nieuws voor de verankering van het ziekenhuis in Torhout én voor het verminderen van de verkeersstroom en parkeerdrukte in de Sint-Rembertlaan. Daar bevindt zich sinds jaar en dag de hoofdingang van wat sinds de schaalvergroting AZ Delta campus Rembert heet.
...

De plannen om de parkeertoren te bouwen, zijn goed nieuws voor de verankering van het ziekenhuis in Torhout én voor het verminderen van de verkeersstroom en parkeerdrukte in de Sint-Rembertlaan. Daar bevindt zich sinds jaar en dag de hoofdingang van wat sinds de schaalvergroting AZ Delta campus Rembert heet.De plannen voor de parkeertoren zijn getekend door Bureau Partners uit Gent, een kantoor met een 15-tal architecten, ingenieurs en tekenaars. De open parkeertoren zal uit vier etages bestaan, bestemd voor zowel personeelsleden als bezoekers van het ziekenhuis. Er is plaats voorzien voor in totaal 390 auto's, waarvan 10 voor mensen met een beperking. Er wordt ook een kiss- en ridezone aangelegd met nog eens 10 extra parkeerplaatsen, wat het geheel op 400 brengt. Voorts zullen op het domein 109 bestaande plaatsen behouden blijven. Dat tilt het eindtotaal net boven de 500.De parkeertoren wordt ingeplant op de locatie waar zich nu nog het centrale magazijn met ateliers en wasserij bevindt. Dat complex wordt gesloopt, net als een kleine, oude gascabine. De loods dateert van omstreeks 1995, het oudere magazijn met schrijnwerkerij van 1985. Tegelijk wordt alle bijhorende buitenverharding opgebroken. Later zou er, meer naar de Sint-Rembertlaan toe, een nieuw magazijn gebouwd worden. Ook is daar een nieuwe keuken voorzien, maar de voorliggende aanvraag voor de milieuvergunning slaat enkel op de parkeertoren.Uitvoering in beton In de parkeertoren zijn er uiteraard trappen aanwezig om van de ene naar de andere etage te stappen, maar er worden ook twee liften ingebouwd. De bovenverdieping bevindt zich op zo'n tien meter boven de grond, waardoor de totale visuele hoogte van de parkeertoren, de auto's inbegrepen, ongeveer 12 meter bedraagt. De parkeeroppervlakte voor de vier verdiepingen samen komt uit op ruim 11.600 vierkante meter.Het omvangrijke gebouw van 60 bij 50 meter wordt quasi volledig in beton uitgevoerd met langs de voorzijde een warm oranje-bruin kleurenpalet, plus drie opvallende, grote kaders in het rood.De afzonderlijke in- en uitritten van het ziekenhuisdomein, met de kiss- en ridezone en de parkeertoren, zullen zich langs de nieuwe ventweg aan de Noordlaan situeren. Zo kan de huidige hoofdingang naar de Noordlaan verhuizen, wat positief is voor het ontlasten van de Sint-Rembertlaan, waar de ingang zich sinds de prille start in 1948 bevindt. Die residentiële straat kreunt nu onder de verkeers- en parkeerdruk.Er komt langs de Noordlaan ook een nieuwe inrit naar de spoedafdeling, maar de uitrit richting Sint-Rembertlaan verdwijnt niet. De fietsers krijgen, eveneens vanaf de Noordlaan, een eigen, veilige toegang tot het domein. De auto's die van de parkeertoren gebruik willen maken, moeten slagbomen passeren. De maximale rijhelling in de parkeertoren bedraagt een dikke 12 procent.Negatief punt aan het project is dat er voor de inplanting van de parkeertoren achter het witte huis Van Damme, waarin zich de huisartsenwachtpost bevindt, een 30-tal mooie bomen gerooid dienen te worden. Dit compenseren met nieuw groen zal noodzakelijk zijn.Aangezien het om een milieuvergunning klasse 1 gaat, dient de omgevingsvergunning niet door de stad, maar door de provincie verleend te worden en dit uiterlijk op 25 december. Er zijn bezwaarschriften mogelijk tot en met 10 oktober en tegen 16 oktober geeft het stadsbestuur advies."Ik kan uiteraard niet op dat advies vooruitlopen, al oogt het dossier positief", zegt schepen van Omgevingsvergunningen Rita Dewulf, die jaren verpleegkundige in het ziekenhuis is geweest. "Op het verdwijnen van die bomen na, wat met extra groen goedgemaakt kan worden, zie ik vooral pluspunten. Voor het personeel en de lokale bevolking geeft het een goed gevoel dat AZ Delta in ons ziekenhuis investeert. En voor de mobiliteit in de Sint-Rembertlaan is het project zeker gunstig.""Aan de Noordlaan wordt ook een aparte dienstingang voor leveranciers en de brandweer gecreëerd, plus waterbuffering op drie plaatsen voor in totaal 212.500 liter."