De Sint-Rafaëlskerk kwam in 2014 leeg te staan, maar het duurde nog vier jaar voor er concrete plannen met het terrein tussen de Prinsdomlaan, Lendeleedse- en Henri Dunantstraat rijpten. Vorig jaar kocht projectontwikkelaar Urbes de gronden en in oktober verdwenen de kerk en bijhorende pastorie onder de sloophamer. Ondertussen zijn de nodige vergunningen verleend en kunnen eerstdaags de werken voor woonpark Rafaël starten.
...

De Sint-Rafaëlskerk kwam in 2014 leeg te staan, maar het duurde nog vier jaar voor er concrete plannen met het terrein tussen de Prinsdomlaan, Lendeleedse- en Henri Dunantstraat rijpten. Vorig jaar kocht projectontwikkelaar Urbes de gronden en in oktober verdwenen de kerk en bijhorende pastorie onder de sloophamer. Ondertussen zijn de nodige vergunningen verleend en kunnen eerstdaags de werken voor woonpark Rafaël starten. "We plannen er de bouw van twintig appartementen met ondergrondse kelder en 24 garageboxen", vertelt Jan Romel van Urbes. "De ontwerper van het woonblok is opnieuw architectenbureau Dirk Moerman, wat een goede tandem met Urbes lijkt te zijn. We mikken op rustig wonen in een parkomgeving en willen er het zo gegeerde vakantiegevoel bij de inwoners naar boven brengen. Het project heeft qua stijl dezelfde kenmerken als ons geslaagde woonpark Ter Beurse op de Bosmolens. Een andere troef zijn de alternatieve energiemethodes in de woningen. We zullen geothermisch verwarmen en passief koelen. Ook op het vlak van akoestisch comfort doen we opnieuw grote inspanningen. We zijn momenteel zelfs met wetenschappers bezig te onderzoeken hoe we thermische en elektrische energie het beste kunnen opslaan. Wat energieverbruik betreft mikken we op een E-peil van 30. Met wat sleutelen komen we misschien tot gemiddeld E-peil van 8 tot 10 dat we bij woonpark Ter Beurse halen."De appartementen bevinden zich aan de kant van de Lendeleedsestraat, tegenover café De Kabien. Daar past Urbes op eigen kosten de openbare inrichting aan en komt er een ontsluitingsweg voor bezoekers en derden. "Op die manier optimaliseren we de veiligheid voor de weggebruikers", vervolgt Jan. "Daarachter komt een uitgebreide parkzone. Er is nu al een kleine speelzone met oudere speeltuigen aanwezig, maar die ruimt straks plaats voor een mooier park en natuurlijke speelelementen. "Het park zal publiek toegankelijk zijn", verzekert Jan. "Wij staan in voor de volledige aanleg en de stad zal het onderhoud voor zijn rekening nemen. Voor een eigenaar van een appartement is dit uiteraard een prachtig gegeven. Het meest westelijke deel is de zone waar we maximaal op bloemen zullen inzetten en waar elke omwonende rustig kan vertoeven. De stad denkt alvast na over een mogelijke uitbreiding naar het huidige groene eiland aan de overkant van de straat." In de middelste zone komt er een klein speelplein met natuurlijke speelelementen. De cluster het dichtst bij de appartementen is zo ontworpen dat ze meer als tuin van de appartementen zal dienen. "We voorzien er een petanqueplein en zitbanken en willen er ook een plaats voorzien voor het altaar uit de kerk. Dat hebben we bewaard, als een soort herinnering aan wat er vroeger op deze locatie was. De grond van het park zal verder iets hoger liggen om sociale controle mogelijk te maken. De aanplantingen en het parkontwerp zijn door landschapsarchitect Denis Dujardin ontworpen."Ondertussen zit Urbes niet stil. De projectontwikkelaar kocht in 2017 kasteel Het Blauwhuis. Het omliggende park is ondertussen publiek opengesteld en ook voor het kasteel zelf rijpen er grootse plannen. "Wat de invulling betreft gaan we voor verschillende kantoren, maar we plannen er ook een restaurant en brasserie. Het is een unieke locatie die hoe dan ook tot een succes moet uitgroeien. We zijn al een hele tijd bezig met instandhoudingswerken om nadien met de restauratie en herbestemming van het kasteel te beginnen. Daarom kan je al een eind stuttings- en schoringsbalken aan en in het gebouw zien. Er zijn onder andere verstevigingswerken in de rotonde van het kasteel bezig zodat de schoring (een balk voor versteviging, red.) van de koepel weg kan. We plannen ook een behandeling van de zoldervloeren tegen huiszwem en de houtklopkever en we isoleren de draagstructuur om die beloopbaar te maken. Deze ingrepen zijn nodig om verder verval te voorkomen. De restauratie van de gevels en het dak starten later dit jaar. We wachten nog op wat meer info over het ruimtelijk structuurplan voor het project op de site er naast. We moeten daarin de administratieve en politieke molen volgen en die zaken duren enorm lang. Als we de koe nu echter niet bij de horens vatten om de instandhouding van het kasteel te garanderen, dan worden de kosten alleen maar hoger. Los daarvan gaat de Orangerie van het kasteel binnenkort opnieuw als pop-up horecazaak van start, met opnieuw Tom Sintobin en Frederic Boulez als zakenpartners. "Plezant werken met die mensen", vindt Jan. "Ze weten van aanpakken. In de orangerie zijn we momenteel bezig om de vloer van de eerste verdieping te verstevigen. Kwestie dat dit klaar staat voor de start van het pop-upseizoen."Vlak naast het Blauwhuispark ligt de Site Scheldeman, waar vroeger het gelijknamige serrebedrijf zat. Daar plant Urbes op termijn het project Blauwpoorte. "Als een soort ideale toegangspoort tot het park en het kasteel. Beide zones moeten een beetje in elkaar overvloeien", aldus Jan. "We zouden graag in het najaar van start gaan. We hebben er een terrein van 2,5 hectare waar we verschillende meergezinswoningen in een ontwerp van architectenbureau Govaert & Vanhoute voorzien. Ook hier hangt de timing af van de overheid. In dit geval wachten we nog steeds op groen licht van de provincie."