Het Sint-Niklaaskoor telt vandaag meer dan veertig leden en verzorgt jaarlijks een twintigtal optredens naar aanleiding van kerkelijke hoogdagen, uitvaartplechtigheden en jaarmissen. Het luistert ook concerten op in woon- en zorgcentra en verzorgt kerstconcerten en zangavonden. Het koor treedt vaak op in andere kerken, vooral in het eigen bisdom Brugge. "Het wordt deze keer geen kerstconcert, wel een vee...

Het Sint-Niklaaskoor telt vandaag meer dan veertig leden en verzorgt jaarlijks een twintigtal optredens naar aanleiding van kerkelijke hoogdagen, uitvaartplechtigheden en jaarmissen. Het luistert ook concerten op in woon- en zorgcentra en verzorgt kerstconcerten en zangavonden. Het koor treedt vaak op in andere kerken, vooral in het eigen bisdom Brugge. "Het wordt deze keer geen kerstconcert, wel een veelzijdig concert met zowel profane als religieuze liederen. Met de 17 stemmen van het kinderkoor erbij zullen we in totaal met meer dan vijftig zangers aantreden", vertelt voorzitter Monique Willaert.Het Sint-Niklaaskoor 'Zingt hartelijk': de titel verraadt meteen de rode draad doorheen het concert. "De nadruk ligt op het 'hartelijk' samenzingen. Het plezier van het samenhorig zingen van liederen, die af en toe een romantische toets bevatten, staat centraal. We bieden straks een heel gevarieerd programma met zowel Engelse, Franse, als Nederlandstalige liederen, maar we brengen bijvoorbeeld ook een Roemeens volkslied. Omdat het programma vooral uit vierstemmige liederen bestaat, vergt de uitvoering ervan een zeer sterke concentratie van de koorleden. Dirigent Christophe Deckers eist dan ook een perfecte afwerking. Het kinderkoor van de muziekacademie Kadens, ook onder leiding van Christophe Deckers, geeft een dynamisch accent aan het concert. Er zijn enkele vocale en instrumentale intermezzo's door onze dirigent en pianiste Fauve Vermeirsch, de presentatie is in handen van Leen Remaut. Het zal in elk geval een zeer mooi en aantrekkelijk programma zijn", belooft Monique Willaert.Na het concert, dat een klein anderhalf uur zal duren, nodigt het Sint-Niklaaskoor alle aanwezigen uit voor een gratis receptie achteraan in de kerk. Iedereen is ook hartelijk welkom om een koorrepetitie bij te wonen, elke vrijdag van 20 uur tot 21.30 uur in de bibliotheek van Diksmuide, buiten de schoolvakanties. (KLD)Tickets 10/12/20 (vvk/add/gezinskaart) euro bij de koorleden of via 0473 59 33 32. Info: mowillaert@gmail.com.