Het Sint-Niklaaskoor telt vandaag meer dan veertig leden en verzorgt jaarlijks een twintigtal optredens naar aanleiding van kerkelijke hoogdagen, uitvaartplechtigheden en jaarmissen. Het luistert ook concerten op in woon- en zorgcentra en verzorgt kerstconcerten en zangavonden. Het koor treedt vaak op in andere kerken, vooral in het eigen bisdom Brugge. "Het wordt deze keer geen kerstconcert, wel een vee...