De schoolpopulatie groeide aan tot bijna vijfhonderd leerlingen. Daarmee is Lodo de grootste basisschool van Oostende. Er was dus dringend nood aan meer ruimte. Een school is immers meer dan louter klaslokalen. Er dient ook ruimte voorzien te worden voor zorgl...

De schoolpopulatie groeide aan tot bijna vijfhonderd leerlingen. Daarmee is Lodo de grootste basisschool van Oostende. Er was dus dringend nood aan meer ruimte. Een school is immers meer dan louter klaslokalen. Er dient ook ruimte voorzien te worden voor zorglokalen, bewegingsruimte, een muzisch- en technieklokaal, eetzaal, ... Waar vroeger creatief omgegaan moest worden met heel wat lokalen, kunnen vele noden nu gelenigd worden dankzij de extra ruimte die de aankoop van de parochiezaal met zich meebrengt.Met deze aankoop zet de Sint-Lodewijksschool een volgende stap in haar masterplan infrastructuur. In 2012 werd de nieuwbouw aan de Guido Gezellestraat in gebruik genomen. Nu wordt De Kreeke gerenoveerd. In de voorzalen worden zorg- en STEM-lokalen voor het kleuter ingericht. De grote zaal zal functioneren als eetzaal. De bar verdwijnt er. In de plaats komt een gebruiksvriendelijke keukenhoek. De achterzaal wordt omgevormd tot een kleutersportzaal. De speelplaats van de school wordt doorgetrokken tot aan De Kreeke.Heel wat parochiale activiteiten konden in het verleden in parochiezaal De Kreeke doorgaan en tal van verenigingen konden er terecht. De school wil deze lange traditie verderzetten. Verenigingen en parochie blijven er welkom, net als in de sportzaal van de school. (BVO)