Het Brugs stadsbestuur gaf deze week groen licht voor de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam. Het ontwerp komt deze maand online en inwoners kunnen hun opmerkingen geven. Eerder al gaf een stuurgroep, waarin enkele buurtbewoners zetelen, zijn fiat voor de plannen.
...

Het Brugs stadsbestuur gaf deze week groen licht voor de heraanleg van de Sint-Jorisstraat, Vlamingstraat en Vlamingdam. Het ontwerp komt deze maand online en inwoners kunnen hun opmerkingen geven. Eerder al gaf een stuurgroep, waarin enkele buurtbewoners zetelen, zijn fiat voor de plannen.Op 19 oktober starten de gefaseerde, voorbereidende werkzaamheden aan de nutsleidingen. "Hierdoor zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn", zegt burgemeester Dirk De fauw. Volgens schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem zijn die ondergrondse werkzaamheden, die pas tegen het bouwverlof van 2021 klaar zullen zijn, ingrijpend en complex: "Er lig hier een hoofdas voor tal van leidingen inzake gas, elektriciteit, internetvezels, bekabeling en fiber. We beginnen met het plaatsen van een regenafvoerbuis aan de voorzijde van de woningen, zodat er geen leidingen onder of door de woningen moeten aangesloten worden. De werken vangen aan ter hoogte van de Academiestraat."Voor de broodnodige rioleringswerken, het gevaar van verzakkingen is reëel, moeten diepe putten, tot drie meter diep, gegraven worden. Schepen Mercedes Van Volcem noemt deze klus, samen met de heraanleg van de Katelijnestraat, een van de meest nijpende en grote dossiers voor de Brugse binnenstad: "De kostprijs bedraagt 3 miljoen euro in totaal. We hopen na het bouwverlof van 2021 te kunnen beginnen met de heraanleg van de bovenbouw en rekenen op nog een jaar werk."Burgemeester Dirk De fauw wijst erop dat er asverschuivingen ter hoogte van de diverse kruispunten zullen gerealiseerd worden, waardoor het verkeer automatisch veel minder snel de stad zal uitrijden. En om de veiligheid van de fietsers te verbeteren zullen koperen fietsnagels geplaatst worden. "Bovendien laten we niet meer toe dat er voertuigen parkeren op plaatsen waar fietsers uit de tegenovergestelde richting komen, behalve op het laatste stukje Vlamingdam, dicht bij de ring, waar het niet anders kan", aldus Dirk De fauw.De Stad Brugge investeert bij de heraanleg ook in extra groen. Er komen twintig extra bomen, gespreid over 41 plantvakken. "We kiezen voor sierkers en voor mannelijke notenbomen die langzaam groeien en geen vruchten dragen. De plantvlakken komen in de verbrede voetpaden en op twee nieuwe pleintjes ter hoogte van de vroegere Heilig Hartkerk en de Hogeschool Howest.. De bewoners kunnen ook gevelgroen aanvragen", zegt Mercedes Van Volcem.Vanaf 19 oktober worden de bussen via de Langerei en de Geldmuntstraat afgeleid. "Ze verdwijnen ook uit het nieuwe bussenplan dat eind 2021 in voege treedt. Enkel in de weekends zullen shoppingbussen door de heraangelegde Sint-Jorisstraat rijden", stelt de Brugse burgemeester.Nadien volgen in Brugge nog de heraanleg van de Jan Miraelstreat, het Sint-Annaplein, de Joost de Damhouderstraat en de Potterierei. Maar dan zijn we al in 2022 beland....