In het voorjaar 2018 gingen de werken in de deelgemeente Sint-Jan van start. Voor de werken in de centrumstraten werkte de gemeente nauw samen met Aquafin NV, voor de trage verbindingen zoals een nieuwe doorsteek naar de basisschool en een wandelpad rond de begraafplaats werkte de Vlaamse Landmaatschappij mee. Via het programma ...

In het voorjaar 2018 gingen de werken in de deelgemeente Sint-Jan van start. Voor de werken in de centrumstraten werkte de gemeente nauw samen met Aquafin NV, voor de trage verbindingen zoals een nieuwe doorsteek naar de basisschool en een wandelpad rond de begraafplaats werkte de Vlaamse Landmaatschappij mee. Via het programma 'Europa investeert in het platteland' van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling was er bovendien financiële steun van het Platteland Plus-fonds.Er werd 2,8 miljoen euro geïnvesteerd in de dorpskernvernieuwing. Twee nieuwe pompstations leiden voortaan het vuile water via de collector in de Ruiseledesteenweg naar het zuiveringsstation in de Heremeersstraat. De regenafvoer werd vernieuwd. Roestwater en drukproblemen zouden dankzij een door De Watergroep vernieuwde waterleiding van de baan moeten zijn. "Bovengronds werden de centrumstraten en het dorpsplein volledig heringericht met onder andere ruimte voor een 40-tal parkeerplaatsen, waarvan er 30 groen ingericht werden", weet schepen Hedwig Kerckhove. "Ook 73 nieuwe bomen zorgen daarnaast voor veel groen in het dorp. De bomenlaan in de Balgerhoekstraat en de dreef naar de begraafplaats springen daarbij in het oog.""Het resultaat mag er wezen. Ook naar de toekomst toe bouwen wij verder aan een sterke, veilige en leefbare dorpskern. Het nieuwe petanqueterrein werd geopend en op de planning staat nog een ondergrondse glascontainer, een elektrisch laadpunt, een nieuw bushokje met bijhorende fietsenstalling, een trage doorstuk tussen de Leendreef en de Predikherenstraat en de uitvoering van het fietspad tussen De Beer en Ruiselede."(NS)