"We hebben aan de onderhandelingstafel gezeten en er is een akkoord bereikt met PNB Parisbas Fortis", vertelde burgemeester Marc Van den Bussche. "Koksijde maakt hiervoor 15.000 euro per jaar vrij. Andere kosten zijn ten laste van de lokale overheid."
...

"We hebben aan de onderhandelingstafel gezeten en er is een akkoord bereikt met PNB Parisbas Fortis", vertelde burgemeester Marc Van den Bussche. "Koksijde maakt hiervoor 15.000 euro per jaar vrij. Andere kosten zijn ten laste van de lokale overheid.""Nooit eerder namen een bankinstelling en een gemeentebestuur samen zo'n initiatief. Nu moeten we nog afspreken voor een geschikte locatie. Die willen we het liefst zo dicht mogelijk in of bij het centrum. Ten laatste eind dit jaar zal de automaat worden geplaatst. We zijn dus onze verkiezingsbelofte nagekomen. BNP Parisbas Fortis besefte dat de senioren in onze gemeente nog niet helemaal mee zijn met de digitale betaalmiddelen." Gemeenteraadslid Dominique Gillet-Wolter Hofmans, die voortaan onafhankelijk zetelt, betreurde deze gang van zaken. "Dit nieuws heeft mij inderdaad verrast... Jullie maken misbruik van mijn werk, want het was mijn initiatief. Ik heb de voorbije maanden stappen ondernomen en inlichtingen ingewonnen.""Een handelaar had spontaan voorgesteld om een deel van zijn handelspand voor drie jaar kosteloos ter beschikking te stellen om er een bankautomaat te installeren. Een technicus van BNP heeft ter plaatse alles opgemeten en heeft vastgesteld dat de locatie geschikt was. Bij nader onderzoek van de transacties van het laatste jaar dat de bankautomaat van BNP nog in werking was, concludeerde BNP echter dat de kosten om een ATM te behouden veel te hoog lagen.""Na bijkomende argumentatie aanvaardde BNP de aanvraag mits er werd voldaan aan bepaalde voorwaarden, namelijk dat de gemeente zou bijdragen in de kosten. Mijn voorstel om dit op de agenda van de gemeenteraad te zetten is dus niet meer nodig... In elk geval ben ik blij dat mijn doel is bereikt." Daarop repliceerde de burgemeester droogjes: "Blijkbaar hebben sommigen parallel onderhandeld - dat is niet de methode!"In naam van Unizo Koksijde reageert Bruno Scheirsen van Resto Real: "Met Unizo Koksijde zijn wij supertevreden met de (terug)komst van een bankautomaat in het handelscentrum van Baaldje. Toen we het nieuws vernamen dat het laatste bankkantoor in Sint-Idesbald zou sluiten, heeft Unizo Koksijde onmiddellijk stappen ondernomen om ten minste één bankautomaat in Sint-Idesbald te behouden.""Vanaf april 2018 legde Unizo Koksijde contacten met BNP Paribas Fortis, Unizo Nationaal, Gemeente Koksijde en Febelfin. Daardoor is de bestaande automaat actief gebleven tot eind september 2018, met later nog een kleine verlenging tot eind oktober.""Tijdens de voorbije periode, zonder bankautomaat, is echter gebleken dat een snelle evolutie naar een cashloze maatschappij niet altijd evident is. Op momenten dat het betalingsnetwerk uitvalt, of problemen met internetverbindingen betaalterminals onbruikbaar maken, grijpt de klant graag terug naar cash. Veel mensen hebben dit echter niet meer (voldoende) op zak. Dan biedt een bankautomaat in het handelscentrum een oplossing.""Handelaars houden, om veiligheidsredenen, de voorraad cash graag miniem. Als er geen mogelijkheid is om dichtbij stortingen te verrichten, wordt dit uitgesteld. Met alle risico's van dien. Sommige senioren kunnen zich niet makkelijk verplaatsen om veraf cash af te halen of zijn niet vertrouwd met online bankieren en apps. Het is dus goed dat er terug een automaat komt, zowel voor de handelaars als de senioren.""Er werd een tijdje geleden al uitgekeken naar mogelijke sites. Een collega handelaar stelde zelfs zijn wassalon voor, ter integratie van de automaat. Ook het toerismebureau kwam bij ons als site ter sprake. Tijdens de zomermaanden is dit wellicht mooi, maar daarbuiten vrezen wij voor een goede toegankelijkheid, vooral dan voor onze senioren in de winter."