"Ik ben qua woonplaats een soort van grensgeval, niet marginaal wel te verstaan", grapt Jan Clincke. "Onze voordeur geeft uit op de Predikherenstraat en dat is Wingene. De achterbouw staat op het grondgebied van Ruiselede. De gemeentegrens loopt lateraal door de woonkamer. Het dekenschap mochten we al eerder proeven. Ik was deken in 1994 in Sint-Jan Wingene, mijn vader zaliger in 1974."
...

"Ik ben qua woonplaats een soort van grensgeval, niet marginaal wel te verstaan", grapt Jan Clincke. "Onze voordeur geeft uit op de Predikherenstraat en dat is Wingene. De achterbouw staat op het grondgebied van Ruiselede. De gemeentegrens loopt lateraal door de woonkamer. Het dekenschap mochten we al eerder proeven. Ik was deken in 1994 in Sint-Jan Wingene, mijn vader zaliger in 1974.""De organisatie van de Sint-Elooisviering berust bij het bestuur in nauwe samenwerking met de verkozen deken", gaat Jan verder. "Begin deze maand startte de rondgang voor de invitaties. Ieder bestuurslid legt wat bezoeken af, ik doe dat met bestuurslid Hedwig Dewinter. Niets dan gastvrijheid en sfeervolle ontmoetingen bij die huisbezoeken, wat me enorm verblijdt. We doen dat op basis van de ledenlijst van het jaar daarvoor, vrijblijvend te verhogen met persoonlijke bezoekjes aan vrienden en kennissen. Zo probeer ik heel wat mensen van de petanqueclub uit te nodigen. Op de feestdag zelf, tijdens de maaltijd, wordt de nieuwe deken voor twee jaar later bekendgemaakt. Telkens een hoogtepunt qua spanning en geheimzinnigheid."Mijn verkiezing door Franky Rutsaert in 2016 was al van twee jaar daarvoor een persoonlijk geheim. Dankzij een heerlijke anekdote. Ik zat op een zonnige avond op het terras van het Poekse café De Zoeten Inval. Daar passeerde Franky, draaide zijn wagenraampje open en riep me toe: 'Waar is de weg naar Ruiselede?' Ik antwoordde lachend: 'Vraag het eens aan bazin Caroline van dit café'. Franky stapte uit en ging het vragen. Natuurlijk kenden we de weg, de regio en elkaar al langer. Hij kwam bij me zitten en we babbelden daar ronduit en heel gemoedelijk tot 1 uur 's nachts. Een uitzonderlijk leuke ontmoeting, besprenkeld met de nodige biertjes. Dan al proestte Franky het uit: 'Ik ben gekozen om over twee jaar deken te zijn en dan mag ik kiezen. Welnu, het staat rotsvast dat ik bij mijn dekenschap voor u kies!', klonk het.""Ik betreur het dat in heel wat gemeenten de eucharistieviering op de looidag verdwijnt. Dat kan niet", vindt Jan. "Ik blijf maximaal ijveren voor het behoud van die mooie traditie. Eucharistie is onlosmakelijk verbonden met de viering van de heilige Eligius, de patroonheilige van de landbouw. Ik inviteer dan ook iedereen om op 8 december de misviering bij te wonen. Ik hoop dat de afgeslankte formatie van de harmonie Klein Muziekske ook in de kerk aanwezig is en daar muziek speelt. Anders lokken ze de feestvierders mee naar de cafés. Na de dankmis is er nog tijd genoeg voor herbergbezoek. Traditioneel staan de cafébezoeken na de misviering en voor de maaltijd en dan nog wel volgens een vast traject: van café New York gaat het naar de kantine van FC Doomkerke, café-brasserie De Radio en als eindpunt zaal 't Haantje. Zaak Pondorosa is dezer dagen gesloten", zegt deken Jan Clincke, die zijn taak als ceremoniemeester ter harte neemt.Drukke tijden voor Jan want ook op 7 december is hij present op de Sint-Elooisviering in Wingene bij zijn schoonzoon Bart Callens van slagerij Breughel, die daar deken is, en op 15 december trekt hij nog eens naar Sint-Jan Wingene. De feestdag van 8 december begint bij hem thuis om 8.30 uur. Op 9.45 uur is er de zegening van paarden, ruiters en wagens, gevolgd door de eucharistie om 10 uur. De feestmaaltijd in zaal 't Haantje staat om 13.30 uur stipt geprogrammeerd. Deel twee begint om 19.30 uur met een receptie, gevolgd door het avondfeest met muziek en dans. De anders zo rustige Brandstraat is op 8 december de locatie voor feestgedruis, hoefgetrappel, enthousiaste ontmoetingen en een fijne apotheose. De toevallige passanten zijn gewaarschuwd.(RV)