Tot nu toe heeft het Sint-Andriesziekenhuis nog geen enkele coronapatiënt moeten noteren, maar samen met het stadsbestuur van Tielt en de huisartsenvereniging wil het zo goed mogelijk voorbereid zijn. "We verwachten dat het aantal meldingen de komende weken sterk zal stijgen", zegt Elke Vannerom van het ziekenhuis.

"Daarom hebben we beslist om vanaf vandaag (woensdag 11 maart, red.) een huisartsenwachtpost naast het ziekenhuis te openen om de eventueel besmette patiënten op te vangen. Zo willen we mensen die in aanmerking komen voor een test op het coronavirus buiten de spoedgevallendienst van het ziekenhuis en buiten de huisartsenconsultaties bedienen, zodat de normale werking voor andere patiënten verzekerd blijft."

"Als het virus ook bij ons uitbreekt, zal de werkdruk zeker stijgen en zal het niet mogelijk zijn om personeel, dat normaal directe zorg verleent, in te schakelen voor de wachtpost. Ook die dienstverlening moet immers verzekerd te worden. Bovendien is het ook mogelijk dat sommige van onze medewerkers uitvallen door het coronavirus. Daarom lanceren we een oproep om vrijwilligers te vinden die de huisartsenwachtpost willen bemannen."

"Het takenpakket bestaat uit het onthaal van de patiënten en de administratieve verwerking van de consultaties. Er zal geen direct patiëntencontact zijn. Er wordt ook vrijwilligersvergoeding voorzien."

De huisartsenwachtpost zal zeven dagen per week, wellicht van 9 uur tot 19 uur open zijn.

Wie zich kandidaat wil stellen, kan contact opnemen via 051 42 57 30 of elke.vannerom@sintandriestielt.be.

Tot nu toe heeft het Sint-Andriesziekenhuis nog geen enkele coronapatiënt moeten noteren, maar samen met het stadsbestuur van Tielt en de huisartsenvereniging wil het zo goed mogelijk voorbereid zijn. "We verwachten dat het aantal meldingen de komende weken sterk zal stijgen", zegt Elke Vannerom van het ziekenhuis. "Daarom hebben we beslist om vanaf vandaag (woensdag 11 maart, red.) een huisartsenwachtpost naast het ziekenhuis te openen om de eventueel besmette patiënten op te vangen. Zo willen we mensen die in aanmerking komen voor een test op het coronavirus buiten de spoedgevallendienst van het ziekenhuis en buiten de huisartsenconsultaties bedienen, zodat de normale werking voor andere patiënten verzekerd blijft.""Als het virus ook bij ons uitbreekt, zal de werkdruk zeker stijgen en zal het niet mogelijk zijn om personeel, dat normaal directe zorg verleent, in te schakelen voor de wachtpost. Ook die dienstverlening moet immers verzekerd te worden. Bovendien is het ook mogelijk dat sommige van onze medewerkers uitvallen door het coronavirus. Daarom lanceren we een oproep om vrijwilligers te vinden die de huisartsenwachtpost willen bemannen.""Het takenpakket bestaat uit het onthaal van de patiënten en de administratieve verwerking van de consultaties. Er zal geen direct patiëntencontact zijn. Er wordt ook vrijwilligersvergoeding voorzien."De huisartsenwachtpost zal zeven dagen per week, wellicht van 9 uur tot 19 uur open zijn.