Wat is de taak van het team ziekenhuishygiëne binnen het Sint-Andriesziekenhuis?
...

Wat is de taak van het team ziekenhuishygiëne binnen het Sint-Andriesziekenhuis?Frederik: "Door continu het aantal infecties te monitoren, proberen we te detecteren waar er mogelijke verbeterpunten zijn. Dan gaan we samen met alle betrokken partijen kijken wat er kan verbeterd worden en controleren we het juist toepassen van alle elementen uit de procedures. Op die manier konden we de voorbije jaren al mooie resultaten boeken. Zo is bijvoorbeeld een infectie met de ziekenhuisbacterie MRSA zeer uitzonderlijk geworden."Hygiëne was al enorm belangrijk maar is nog belangrijker geworden door de coronacrisis. Gaan jullie actief aan het werk om de mensen daarop te wijzen?Frederik: "In een ziekenhuis zijn er het hele jaar door veel patiënten met een besmettelijke infectie. We moeten dus altijd een goede basishygiëne in acht nemen. Alle artsen en medewerkers van het ziekenhuis weten dat en doen dat ook. Deze epidemie toont wel nog eens extra aan waarom die basiszaken zo belangrijk zijn. Iedereen kan besmet zijn, ook patiënten zonder duidelijke symptomen. Door iedereen als potentieel besmet te beschouwen, konden we de overdracht van het virus vermijden."Jolien: "De nadruk werd inderdaad nog meer gelegd op handhygiëne en de standaard voorzorgsmaatregelen zoals nies- en hoesthygiëne. Vanuit de overheid werd hier al sterk op gewezen. We hebben de medewerkers moeten wijzen op afstandsregels die ook bij ons in huis van toepassing waren en het correct gebruik van maskers. Corona opent nu ook deuren om de standaard omhoog te trekken."Was er meer druk en stress door het coronagebeuren?Jolien: "Er was inderdaad een plotse omschakeling waarbij het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd. Ook ons ziekenhuis heeft de nodige stappen gezet om de situatie tot op vandaag te kunnen beheersen, onder meer door het organiseren van een huisartsenwachtpost. Bijzondere aandacht werd ook besteed aan het risico op uitval door ziekte van personeel en zo goed als mogelijk proberen te anticiperen op dit risico."Frederik: "We hebben de situatie van bij het begin nauw opgevolgd dus we wisten wel dat het eraan kwam, maar als je de eerste covid-patiënt over de vloer krijgt dan heb je toch wat stress. Heeft iedereen alles goed begrepen? Zijn de procedures waterdicht? De opgerichte crisiscel kwam dagelijks samen, ook in het weekend, en volgde de situatie op de voet. Door dit alles als een uitgebreid team aan te pakken, hadden we de situatie gelukkig altijd onder controle."Hoe kijken jullie als team ziekenhuishygiëne terug op de crisis nu de rust wat lijkt te zijn teruggekeerd?Jolien: "De coronacrisis heeft ons de afgelopen maanden allemaal voor bijzonder grote uitdagingen gesteld. Nochtans hebben we als team ziekenhuishygiëne een outbreakplan klaar liggen waarvan we ook jaarlijks een praktische test uitvoeren. Bij deze pandemie zagen we ongeziene omstandigheden waarin gewerkt moest worden en die we het hoofd moesten bieden. We zijn momenteel ook nog ver van de pre-coronasituatie en bereiden ons voor op een mogelijke tweede golf. Eén van de grootste uitdagingen was toch wel het dreigend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen. Als ziekenhuis probeerden we die tekorten steeds voor te zijn en de medewerkers ook iedere keer correct te informeren over de te nemen maatregelen, afhankelijk van het type contact. Om de tekorten op te vangen, moesten we soms vindingrijk zijn en zagen we meer dan ooit dat de solidariteit enorm groot was."Frederik: "Inderdaad, het was een totaal nieuw gegeven om niet zeker te zijn van noodzakelijke voorraden aan beschermingsmiddelen. Gelukkig hebben we nooit een werkelijk tekort gehad. Deze crisis toonde toch aan hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn van anderen. De flexibiliteit, creativiteit en het plichtsgevoel van zovelen hier in het ziekenhuis was indrukwekkend om te zien. Als we nu terugkijken naar de epidemiologische cijfers dan mag je er zeker van zijn dat de nationale lockdown ons van een nog veel grotere ramp gespaard heeft."De maatregelen werden door de bevolking soms met de voeten getreden. Wat vonden jullie van de opgelegde maatregelen?Jolien: "Het coronavirus heeft iedereen gedwongen tot een flinke gedragsverandering. Het groepsgevoel hielp voor velen om het vol te houden. Natuurlijk waren er ook mensen die rondliepen alsof er geen vuiltje aan de lucht is en dat vooral vind ik frustrerend. De maatregelen waren zeker nodig om op die manier ons gezondheidszorgsysteem niet te overspoelen."Frederik: "Absoluut, zeker in de beginperiode. Denk maar aan de fameuze lockdownparty's die zeker levens gekost hebben. Dat was onverantwoord, kortzichtig en egoïstisch. De opgelegde maatregelen waren broodnodig. De curve met besmettingen ging pijlsnel omhoog en is gelukkig een aantal dagen na de start van de lockdown beginnen afvlakken. Ik begrijp zeker dat men na maanden nood heeft aan versoepelingen en gelukkig kan dat nu terug tot op zekere hoogte. Mensen zijn van nature sociale wezens die nood hebben aan contact." Een laatste woord?"Wij wensen alle medewerkers in de zorg andermaal te bedanken voor de aanhoudende inspanningen die dagelijks worden geleverd. In het bijzonder willen we onze grote appreciatie uitspreken voor het ongelooflijke werk dat de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis in deze zeer moeilijke omstandigheden hebben gerealiseerd. Samen staan we altijd sterk en konden we deze crisis het hoofd bieden." (KEMA)