De oprichting gebeurde conform de nieuwe modaliteiten van de ziekenhuiswetgeving en beschikt over een eigen raad van bestuur en medische raad. In de raad van bestuur zal nog een onafhankelijke bestuurder aangesteld worden, die als voorzitter zal fungeren. Naar de betekenis van de naamgeving is het alvast niet ver zoeken.
...

De oprichting gebeurde conform de nieuwe modaliteiten van de ziekenhuiswetgeving en beschikt over een eigen raad van bestuur en medische raad. In de raad van bestuur zal nog een onafhankelijke bestuurder aangesteld worden, die als voorzitter zal fungeren. Naar de betekenis van de naamgeving is het alvast niet ver zoeken. "TRI staat zowel voor drie als voor de beginletters van de regio's Tielt, Roeselare-Menen-Torhout en Ieper. AZ refereert op zijn beurt dan weer naar wat we zijn namelijk algemene ziekenhuizen, die zorg van a tot z bieden steeds dicht bij en voor de patiënt."De samenwerking levert alleen maar voordelen op. "Op meerdere vlakken werken de ziekenhuizen al samen onder meer bij het opleiden van verpleegkundigen en die samenwerking binnen het netwerk zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. Het netwerk biedt ook opportuniteiten naar schaalvoordelen, bijvoorbeeld op het gebied van aankoop, en complementariteit. Het gaat om een samenwerking tussen gelijkwaardige partners, waardoor de som meer wordt dan het geheel der delen.""In de loop van volgend jaar zal vanuit het netwerk een regionaal plan worden uitgewerkt waarbij we zullen vertrekken van de behoeften aan zorg voor de patiënten in de regio en hierbij ook gebruik maken van prognoses die daaromtrent worden opgesteld. Het is de bedoeling om ons aanbod aan zorg af te stemmen op de vragen van vandaag en die van morgen. De medische diensten van de ziekenhuizen zullen hierbij een cruciale rol vervullen en daarbij ook op zoek gaan naar onderlinge samenwerking en afspraken. Dit uitgewerkt plan zal tevens grondig worden besproken met de mensen uit de eerste lijn en in het bijzonder de huisartsen. Zo wordt er gebouwd aan meer geïntegreerde zorg in de hele regio waarbij de patiënt centraal staat."(KeMa)