Sint-Andreas Brugge kan niet tijdig verhuizen

Eerder al protesteerde N-VA Brugge tegen de manier waarop Sint-Andreas moet verhuizen.©Davy Coghe Davy Coghe
Eerder al protesteerde N-VA Brugge tegen de manier waarop Sint-Andreas moet verhuizen.©Davy Coghe Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tijdens de Brugse gemeenteraad uitte Pol Van Den Driessche (N-VA) zware kritiek op de manier waarop het Sint-Andreasinstituut moet verhuizen: “De stad onderwerpt de school aan een wurgcontract.”

De school moet de site op de Garenmarkt in augustus 2022 ontruimen, voor de bouw van de stedelijke expohal Brusk. “Het aangepaste tijdsschema voor de bouw en de verhuizing van de huidige naar de nieuwe school in de Jacobinessenstraat blijft een probleem. In het allerbeste geval kan de bouwvergunning eind april, over twee maanden, worden afgeleverd. Met een geschatte bouwtijd van 20 maanden zou de nieuwe school dan ten vroegste in februari 2023 kunnen worden opgeleverd”, stelt Pol Van Den Driessche. Hij wees erop dat de vzw Karel de Goede niet akkoord is met de kosteloze grondafstand.

“In de nieuw opgelegde voorwaarden staat bovendien dat de school vanaf 1 september 2021 maandelijks bijna 25.000 euro huur effectief moet betalen aan de stad. Die stevige som zal wel worden kwijtgescholden àls de school tegen 1 augustus 2022 volledig is ontruimd. Maar dat is een compleet onhaalbare zaak. Een eenvoudige vermenigvuldigingsoefening leert dat deze huurvergoeding in dat geval tegen februari 2023 zal zijn opgelopen tot bijna 400.000 euro! Welke school kan dit ophoesten?”

Ook Andries Neirynck (Groen) en Yves Buysse (VB) verwoordden de onrust van leerkrachten en leraars. Laastgenoemde vindt dat de school zich financieel heeft laten rollen door de Stad. “De enige optie is wachten tot de nieuwe school klaar is, alvorens te verhuizen. Herzie de timing in het belang van de kinderen!”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde dat het schoolbestuur vragende partij was om te verhuizen: “Anders moest Sint-Andreas een nieuwbouw realiseren op de eigen site. Daarvoor zou er ook een tijdelijke verhuis nodig geweest zijn. De termijn is al twee jaar verlengd dank zij de inspanningen die de Stad al geleverd heeft. Het schoolbestuur heeft de huurvergoeding en de nieuwe timing aanvaard, in tegenstelling tot wat er hier beweerd wordt. Wij proberen de school zoveel mogelijk te helpen in dit dossier en zijn tegemoet gekomen aan de verlangens van de school.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.