"We hebben in de Hogenhovestraat die lap grond grenzend aan de Teratex-site gekocht. Het oude cafépand is gesloopt, maar omdat het terrein begrensd wordt door de spoorweg, een gewestweg en een beek is het niet evident om er een huis op te bouwen voor de private markt."
...