"We hebben in de Hogenhovestraat die lap grond grenzend aan de Teratex-site gekocht. Het oude cafépand is gesloopt, maar omdat het terrein begrensd wordt door de spoorweg, een gewestweg en een beek is het niet evident om er een huis op te bouwen voor de private markt."
...

"We hebben in de Hogenhovestraat die lap grond grenzend aan de Teratex-site gekocht. Het oude cafépand is gesloopt, maar omdat het terrein begrensd wordt door de spoorweg, een gewestweg en een beek is het niet evident om er een huis op te bouwen voor de private markt."Maar, bedacht Olivier, wat als hij er een tweewoonst zou op bouwen voor zijn werknemers? "Ruim de helft van mijn zestien arbeiders zijn buitenlanders. We halen ze uit landen als Polen, Moldavië, Roemenië en Portugal, want Belgische jongeren zijn niet meer tot dit soort werk te bewegen. Allemaal wonen ze in de wijde omgeving, maar vaak in benepen ruimtes waar ze badkamer en sanitair met drie, vier personen moeten delen. Ze leven bijna letterlijk op elkaars lip en dat leidt tot frustraties."Olivier vindt dat zijn werknemers beter verdienen. En hij wenst te anticiperen op strenger wordende wetgeving die huisjesmelkerij een halt wil toeroepen."We zullen de tweewoonst onderverdelen in elf wooneenheden waar elk zijn eigen douche, wc en een eigen bed heeft en waar een tafel met minstens twee stoelen kan staan, zonder dat het die mensen meer kost. Huisvesting is een kapitale kwestie voor hen. Het is dan ook het eerste waar ze naar vragen als we hen aan ons wensen te binden." De aannemer doet zijn plannen op 15 september uit de doeken aan de buurt tijdens het aperitief van de Statiekermis op het bouwplateau.(TVW)