Het is de zestiende keer dat de politie van Oostende een SHOP-actie organiseerde. De acties zijn telkens een samenwerking tussen verschillende diensten: Politie Oostende, Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), WSE (Werk & Sociale Economie), FOD Financiën, Do...