Het is de zestiende keer dat de politie van Oostende een SHOP-actie organiseerde. De acties zijn telkens een samenwerking tussen verschillende diensten: Politie Oostende, Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), WSE (Werk & Sociale Economie), FOD Financiën, Do...

Het is de zestiende keer dat de politie van Oostende een SHOP-actie organiseerde. De acties zijn telkens een samenwerking tussen verschillende diensten: Politie Oostende, Federaal Agentschap Veiligheid Voedselketen (FAVV), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsuitkering (RIZIV), WSE (Werk & Sociale Economie), FOD Financiën, Douane en Accijnzen en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). "We riepen deze acties in het leven om op te treden tegen winkels en horecazaken, gevestigd op het grondgebied Oostende, die het niet zo nauw nemen met de regels", zegt korpschef Philip Caestecker. "Tijdens deze acties controleren we op feiten zoals sluikwerk, het in gevaar brengen van de gezondheid door gebrekkige voedselhygiëne, het te werk stellen van illegalen, belastingontduiking en schijnzelfstandigheid. De acties worden regelmatig georganiseerd om oneerlijke concurrentie tegenover ondernemers die wel de regels volgen weg te nemen, samen met het onveiligheidsgevoel die deze zaken soms teweegbrengen." Bij de acties waren 35 medewerkers van de tien verschillende diensten betrokken. In totaal kregen 24 zaken een onverwachte controle. De focus lag deze editie op Chinese restaurants en vergunde nachtwinkels. "In totaal zijn 35 processen-verbaal opgesteld voor de meest uiteenlopende inbreuken. Eén restaurant werd gesloten omdat het niet voldeed aan de regels inzake voedselveiligheid en niet was ingeschreven in het handelsregister. In een aantal winkels ging het FAVV over tot vernietiging van voedingswaren, omdat ze niet voor consumptie waren geschikt.Er zijn zogenaamd legale cannabisproducten (CBD) in beslag genomen die niet voldeden aan de nieuwe strengere regels voor de verkoop. In drie zaken waren er zwartwerkers of illegalen aan de slag. Tien personen waarvan de identiteit of verblijfstoestand niet vaststond zijn naar het politiebureau overgebracht voor controle. Spuitbussen met pepperspray die zich achter een cafétoog bevonden werden in beslag genomen. Voor twee personen is een verslag inzake illegaal verblijf overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. "We zullen deze gecoördineerde acties onverminderd voortzetten", zegt burgemeester Bart Tommelein. "We blijven een 'lik-op-stuk'-beleid voeren voor wie zich niet aan de regels houdt."(DJ)