Eind september lanceerde Peter Van Damme, directeur van BuSO De Pinker, samen met Kris Lazeure en Francoise Dewulf, een oproep tot meer multimedia in functie van een betere ondersteuning voor de jongeren van De Pinker. De Pinker biedt onderwijs aan jongeren met een verstandelijke beperking, aan jongeren met een emotionele problematiek en aan jongeren met autisme. Het team van De Pinker wou meer digitale kanalen gebruiken voor de leerlingen in de drie vestigingsplaatsen van De Pinker: Spalier, Kwadrant en 3weg.
...

Eind september lanceerde Peter Van Damme, directeur van BuSO De Pinker, samen met Kris Lazeure en Francoise Dewulf, een oproep tot meer multimedia in functie van een betere ondersteuning voor de jongeren van De Pinker. De Pinker biedt onderwijs aan jongeren met een verstandelijke beperking, aan jongeren met een emotionele problematiek en aan jongeren met autisme. Het team van De Pinker wou meer digitale kanalen gebruiken voor de leerlingen in de drie vestigingsplaatsen van De Pinker: Spalier, Kwadrant en 3weg."De leerlingen, tussen 13 en 21 jaar, zijn vooral gebaat met communicatiekanalen die een directe visuele voorstelling van het klasgebeuren bieden en multimedia die een individuele ondersteuning mogelijk maken", aldus Kris Lazeure. "Laptops zijn heel geschikt om vanuit de klas contact te houden met de thuiscontext van de jongeren. Via laptops kunnen ook individuele vormingsmomenten geboden worden aan leerlingen die (tijdelijk) thuis verblijven. Het doel was om elk van de 24 klassen te voorzien van een klaslaptop die continu en exclusief in de klas kan ingezet worden om te skypen, mailen, facebooken met ouders en familie van de leerlingen. Op deze dringende sponsoraanvraag werd een gezamenlijke actie opgezet door vier serviceclubs uit Ieper en Poperinge, namelijk Rotaract, Rotary en Kiwanis Dames en Soroptimist."Via het Soroptimistlid Ellen Blondeau, van het circulair bedrijf Ecubel dat onder de merknaam tweedehandslaptop.com zorgt voor een maximaal hergebruik van tweedehands IT hardware, konden op 14 november in totaal reeds 17 tweedehands laptops overhandigd worden, na een gecertificeerde dataverwijdering en installatie van Windows 10 inclusief Office 2019. Op en top bruikbare laptops dus .Het totale bedrag van 4.500 euro voor 17 laptops werd door drie clubs samen gedragen, vanuit hun gezamenlijk doel: de gemeenschap ten dienste staan. Soroptimist Club Ieper telt 45 beroepsactieve vrouwen, die zich vooral inzetten voor vrouwen en kinderen, voor educatie, economische zelfredzaamheid en gendergelijkheid. Rotaract Ieper - Poperinge is een serviceclub voor jongeren tussen 18 en 30 jaar, met het hart op de juiste plaats. Zorgvuldig kiezen zij enkele sociale projecten uit die focussen op kinderen en jongeren. Waar mogelijk wordt er ook actief meegeholpen.Voor ditzelfde project nog een extra bedrag van 1.500 euro geschonken door Kiwanis Dames de Vauban, een damesclub met een 20-tal leden, deel uitmakend van Kiwanis International, een organisatie die zich zowel internationaal als lokaal inzet voor de minderbedeelde kinderen. Info: www.depinker.be, www.soroptimist.be - voorzitter Ines Malysse, Rotaract http://avondfeest.be/ - voorzitter Bruno leroy, https://ieper.rotary1620.org/- voorzitter Luk Ghekiere en www.kiwanisieper.be - voorzitter Ann Moerkerke. (EG)