Probus is een letterwoord, afkomstig uit de Engelse benaming 'Association of retired PROfessional and BUSiness-people' en werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club. "Er ging een intense voorbereiding vooraf aan onze stichtingsvergadering", verduidelijkt Luc Beke. "De noodzaak voor een nieuwe Kortrijkse afdeling drong zich op aangezien het...

Probus is een letterwoord, afkomstig uit de Engelse benaming 'Association of retired PROfessional and BUSiness-people' en werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club. "Er ging een intense voorbereiding vooraf aan onze stichtingsvergadering", verduidelijkt Luc Beke. "De noodzaak voor een nieuwe Kortrijkse afdeling drong zich op aangezien het gestelde maximum aantal leden in de zes bestaande afdelingen bereikt was. Zo nam de peterclub Andleie het initiatief om een nieuwe afdeling op te richten.""We geloven sterk in het creëren van een platform van gelijkgezinden waar kansen geboden worden voor het smeden van vriendschapsbanden met een meerwaarde", formuleerde Lucien Dewinter het initiatief van Andleie tijdens de academische zitting. "In amper een jaar tijd is Probus Gulden Sporen uitgegroeid tot een club met zestien boeiende leden, zes dames en tien heren uit diverse sectoren van de samenleving. Het is de bedoeling de afdeling verder uit te breiden met interessante dames en heren die hun sporen verdiend hebben tijdens hun professionele traject."Het succes van Probus bestaat erin dat de leden, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend, elkaar ontmoeten in een sfeer van onderlinge vriendschap om de jaren na hun professioenele carrière wijs en zinvol samen te beleven.In zijn toespraak formuleerde voorzitter Johan Vansuyt de leidraad als volgt: "Ons motto is 'sharing', delen. Vriendschap delen, kennis delen, laten genieten van elkaars talenten, elkaars geesten verrijken, voor elkaar opkomen en instaan indien nodig. Probus Gulden Sporen wil zich niet als club op zichzelf terugplooien, maar heeft ook de bedoeling goede vriendschapsbanden te smeden en te ontwikkelen met andere Probusclubs in en buiten Kortrijk." (Rik Devos)