Notaris Serge Van Damme maakte zich jaren verdienstelijk als schepen van financiën en cultuur. Voor de verkiezingen in 2012 was hij lijsttrekker voor de nieuwe kartellijst 'Visie 2020 & N-VA'. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer voor de nieuwe partij ACT!E, een mix van ambitieuze en enthousiaste nieuwkomers: de nieuwe generatie met een duidelijke toekomstvisie, die inzet op inspraak en sterke communicatie. Met zijn politieke ervaring lanceerde en begeleidde Serge de nieuwe partij, die goed scoorde met de verkiezingen.
...

Notaris Serge Van Damme maakte zich jaren verdienstelijk als schepen van financiën en cultuur. Voor de verkiezingen in 2012 was hij lijsttrekker voor de nieuwe kartellijst 'Visie 2020 & N-VA'. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij lijstduwer voor de nieuwe partij ACT!E, een mix van ambitieuze en enthousiaste nieuwkomers: de nieuwe generatie met een duidelijke toekomstvisie, die inzet op inspraak en sterke communicatie. Met zijn politieke ervaring lanceerde en begeleidde Serge de nieuwe partij, die goed scoorde met de verkiezingen.Vorige week heeft Serge Van Damme definitief de politieke knoop doorgehakt en zijn ontslag aangeboden voor al zijn politieke mandaten. Hij bracht alle gemeenteraadsleden officieel op de hoogte dat hij met onmiddellijke ingang zijn ontslag indiende als voorzitter van de Gemeenteraad en van het OCMW, en als gemeente- en OCMW-raadslid."Professioneel zit ik in de laatste fase van mijn loopbaan en ben ik toegetreden tot een associatie van notarissen met mijn medewerkster die reeds 12 jaar bij mij tewerkgesteld was" licht Serge Van Damme toe. "Deze nieuwe uitdaging neemt heel wat tijd in beslag. Ons beroep is bovendien zowel organisatorisch, op vlak van IT, als inhoudelijk grondig gewijzigd en hervormd. Dit houdt in dat, om bij te blijven, heel wat studiewerk dient verricht te worden. Mijn politiek engagement is derhalve niet meer verenigbaar met mijn beroepsactiviteit.""Ik heb het als een voorrecht ervaren het vertrouwen te krijgen van de bevolking om ruim 25 jaar ononderbroken lid van deze gemeenteraad te mogen zijn. Nu acht ik de tijd gekomen om de fakkel door te geven aan mijn opvolgers en kansen te bieden aan nieuwe mensen. Verjonging en vernieuwing zijn essentieel in de politiek. Ik houd eraan alle gemeenteraadsleden te danken voor de goede samenwerking, en hun bijdrage tot deze democratische instelling. Als schepen heb ik hen vaak gegijzeld met lange toelichtingen over de financiële toestand en de beleidsdoelstellingen. Als oppositieleider was ik bijwijlen hard en scherp, misschien te hard, maar steeds met oog op de vooruitgang van onze gemeente. Centraal stond het nastreven van de ideale gemeente met een globale, overkoepelende en geïntegreerde visie over hoe wij in de toekomst zullen leven, wonen, ons verplaatsen, werken en ontspannen, en hoe wij ons moeten verhouden tegenover tweedeverblijvers, verblijfstoeristen en dagjesmensen.""Maar ook, en zeker in deze moeilijke coronatijden, hoe wij ruimte kunnen creëren voor hoop, droom en gelukbeleving. Mag ik ook de algemeen directeur vragen mijn oprechte dank en waardering over te maken aan alle personeelsleden in dienst van de gemeente en het OCMW, met wie ik steeds perfect heb kunnen samenwerken en die mij steeds de correcte informatie waar ik om verzocht verstrekt hebben. We mogen trots zijn dat onze gemeente dergelijk kwaliteitsvol, gemotiveerd en dienstgericht personeel in dienst heeft."Eerste schepen Wim Janssens (ACT!E) liet weten dat de nodige stappen zijn gezet om een vervanger aan te stellen voor Serge Van Damme.(MVQ)