De parkbegraafplaats situeert zich op een driehoekig terrein van 5.700 m². Bij de aanleg werd gestreefd naar uniformiteit, sereniteit en eenvoud. "De parkbegraafplaats vormt een schakel tussen het dorp en het open landschap. Vanop de site is er een sterke visuele verbondenheid met het dorp...

De parkbegraafplaats situeert zich op een driehoekig terrein van 5.700 m². Bij de aanleg werd gestreefd naar uniformiteit, sereniteit en eenvoud. "De parkbegraafplaats vormt een schakel tussen het dorp en het open landschap. Vanop de site is er een sterke visuele verbondenheid met het dorp aan de ene zijde en met het weidse landschap aan de andere zijde. Dat wordt geaccentueerd door een centraal pad dat loodrecht op de Sint-Andreaskerk werd aangelegd, terwijl de oostzijde grenst aan de Kerkebeek", vertelt de bevoegde schepen Martin Obin. "Bij de aanleg van de begraafplaats werd rekening gehouden met vijf belangrijke trefwoorden: verbondenheid, stilte en natuur, eenvoud, afscheid en duurzaamheid. Door veel groene elementen te voorzien zoals hagebeuk, bosplantsoen en een dertigtal bomen, hebben we een parkgevoel gecreëerd waarbij rust en stilte gewaarborgd zijn. We hebben gekozen voor uniformiteit door alle types van graven, hetzij de urnenkelders, grafkelders en graven in volle grond, van eenzelfde formaat grafsteen te voorzien. Deze hebben een afmeting van ongeveer 90 op 90 centimeter. Voorts hebben we voor dit project zo weinig mogelijk verhardingen gebruikt en gewerkt met duurzame materialen."Op de nieuwe begraafplaats is er ook een open afscheidsruimte, een columbarium en een strooiweide. Zowat 450 meter drainagebuizen moeten de waterafvoer regelen. De totale kostprijs voor het project bedraagt 218.000 euro.(KLD - foto KLD)