De parkbegraafplaats situeert zich op een driehoekig terrein van 5.700 m². Bij de aanleg werd gestreefd naar uniformiteit, sereniteit en eenvoud. "De parkbegraafplaats vormt een schakel tussen het dorp en het open landschap. Vanop de site is er een sterke visuele verbondenheid met het dorp...