Roderik Six werd geboren in Ieper in 1979, groeide op in Woesten en ging naar school in Ieper. Na enkele jaren filosofie te studeren in Leuven en na halt gehouden te hebben in Amsterdam, Roeselare en de Caraïben, streek hij twee jaar geleden neer in Gent. "Als kind al had ik een drang om te schrijven. Verhaaltjes bedenken en opstellen maken, waren helemaal mijn ding. Ook lezen deed ik veel en erg graag. Het vertrekpunt voor mijn romans vormt telkens een vaag droombeeld, dat tijdens het schrijven rijpt en uitgroeit tot een concreet plot.
...

Roderik Six werd geboren in Ieper in 1979, groeide op in Woesten en ging naar school in Ieper. Na enkele jaren filosofie te studeren in Leuven en na halt gehouden te hebben in Amsterdam, Roeselare en de Caraïben, streek hij twee jaar geleden neer in Gent. "Als kind al had ik een drang om te schrijven. Verhaaltjes bedenken en opstellen maken, waren helemaal mijn ding. Ook lezen deed ik veel en erg graag. Het vertrekpunt voor mijn romans vormt telkens een vaag droombeeld, dat tijdens het schrijven rijpt en uitgroeit tot een concreet plot.Voor 'Volt' ging ik uit van een ondraaglijke hitte op een tropisch eiland. Daar gaat een rijke elite op zoek naar een manier om zichzelf onsterfelijk, dood-loos, te maken. Deze gegoeden, die enkel uit zijn op winstbejag, sluiten zich af van de rest van de wereld en de lokale inwoners die zij uitbuiten. Aangezien ik zelf een jaar op Curaçao woonde, was deze setting heel dankbaar, als het ware een cadeautje aan mezelf als schrijver. De taak van een schrijver is volgens mij om de complexiteit en dualiteit van de werkelijkheid en de maatschappij te laten zien. Wat op het eerste gezicht een paradijselijke omgeving oogt - met het stereotype ideaalbeeld van het azuurblauwe water en de parelwitte stranden - met onsterfelijkheid als summum, verwordt in mijn roman al gauw tot een hel van decadentie, verveling en onverschilligheid. 'Volt' speelt zich af in een nabije toekomst na een allesvernietigende natuurramp, de 'wereldbrand'. Ook dit voelt de lezer aanvankelijk misschien aan als een ver-van-mijn-bed-show. Jammer genoeg lijkt de werkelijkheid de fictie in te halen. Mijn bezorgdheid om maatschappelijke problemen als de klimaatcrisis, het niet te stillen kapitalisme, de morele grenzen van wetenschappelijke experimenten die in 'Volt' uitgewerkt worden, blijkt al te vaak terecht. Al vormen deze problematieken ook mijn persoonlijke interesses, toch was het op voorhand zeker niet mijn bedoeling er een politieke roman van te maken. Beetje bij beetje is dat spontaan wel zo uitgegroeid", benadrukt de auteur. "Het kostte me bijna drie jaar om 'Volt' te schrijven", vertelt Six. "Ook voor mijn vorige romans deed ik er zo lang over. Dit organische schrijfproces wordt mee bepaald door de manier waarop ik schrijf. Aangezien ik beroepsmatig, als literair recensent voor Knack, al de hele dag voor een computer doorbreng, schrijf ik het manuscript van mijn romans volledig uit met de hand. Het vergt heel wat wilskracht en discipline om door te zetten en te durven mislukken vooraleer iets te bekomen dat de moeite waard is om te publiceren. Het is een traag en moeizaam werkproces, en gaat in mijn geval zelfs letterlijk om fysiek lastige arbeid. Velen verklaren me zot. En eerlijk, soms ben ik ook wel jaloers op een Brusselmans die om het half jaar een boek af heeft, dat dan ook nog eens een klepper blijkt te zijn.Voor mij werkt deze methode echter, én heeft ze ook een impact om mijn schrijfstijl. Ik heb het imago een erg 'talige' schrijver te zijn. In feite vind ik dat zelf een doodnormaal en logisch gegeven. Meer nog, ik zie het zelfs als mijn plicht om als romanschrijver op zoek te gaan naar de uiterste schoonheid in mijn taalgebruik. Als het resultaat hermetisch aanvoelt... dan is dat maar zo. Vroeger zat ik er misschien nog mee dat lezers niet alles zouden begrijpen. Die schrik heb ik tegenwoordig niet meer. Na zo lang zwoegen op elk woord en elke woordcombinatie, heb ik ondertussen voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om zelf trots te zijn op het resultaat eens het boek af is. Taal is mijn werkmiddel, waarmee ik speel en experimenteer om uiteindelijk zo mooi mogelijk uit te drukken wat ik wil zeggen. Zo had het woord Onyx, de mysterieuze glazen piramide die een cruciale rol krijgt in het boek, me plots te pakken omwille van de symbolische kant die je ermee uit kan gaan. Onyx kun je ook lezen als on-niks, wat voor mij een boeiend gegeven vormde. Daar ging ik in mijn verhaallijn op verder. Architectuur en natuur, het agressieve ingrijpen van de mens in de natuur met gebouwen, zijn trouwens twee constanten die erg aanwezig zijn in mijn werk."Ook bewust koos Six voor 'Volt' een symbolische naam voor het hoofdpersonage, de rijke Duvall, een inslecht en verdorven karakter. "In zijn naam kun je ten eerste een verwijzing zien naar de duivel", legt hij uit. "Ook hier vond ik het essentieel om die dualiteit en complexiteit in zijn karakter te stoppen, al was het maar omdat de lezer enige sympathie voor het personage zou kunnen opbrengen. In zijn naam kan je ook een allusie bespeuren op het Franse 'uit Val', mijn vorige roman. Zo vormt het boek als het ware een inhoudelijk vervolg op Val en is Duvall een overlevende uit het vorige boek. Het feit dat mijn romans 'Vloed', 'Val' en 'Volt' een trilogie vormen, is even organisch uitgedraaid als het schrijfproces zelf. Alle drie de boeken bevinden zich in dezelfde sfeer van de duisternis van de mens en hebben het agressieve ingrijpen van de mens in de natuur als thema. Ik vroeg kunstenaar Sven Verhaeghe uit Poperinge telkens om de cover te ontwerpen. Ik leerde Sven een twintigtal jaar geleden kennen toen we samen in De Lovie werkten. Sindsdien zijn we heel hechte vrienden. Sven is een weergaloos kunstenaar en voelt meestal al na een kort fragment uit mijn roman aan welke sfeer ik wil bekomen. Alleen al wanneer je de drie covers samen ziet, vormt de trilogie een kunstwerk op zich. De lezer krijgt als het ware een dubbel kunstwerk cadeau waarvan hij na het lezen nog kan nagenieten", besluit Roderik Six. (SVP)De auteurslezing Roots vindt plaats op zondag 1 december om 11 uur in Bibliotheek Poperinge, Veurnestraat 71. Graag vooraf inschrijven via bib@poperinge.be. Kostprijs: 2 euro, aperitief inbegrepen.