De school zette zich het afgelopen jaar in om (zwerf)afval aan te pakken in de schoolomgeving. Dit kadert i...

De school zette zich het afgelopen jaar in om (zwerf)afval aan te pakken in de schoolomgeving. Dit kadert in Operatie Proper waarbij scholen, groepen en verenigingen gesensibiliseerd en gestimuleerd worden met een beloningssysteem om zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Onder het motto 'kleine daad, groot resultaat' zet de hele school zich in om te tonen dat met kleine gezamenlijke inspanningen de schoolomgeving er veel netter en aangenamer kan uitzien. Het Sint-Bernarduscollege zal het bedrag gebruiken om afvalbakken te pimpen.(MVP)