De helft van de families in Guatemala, een land in Centraal Amerika met zo'n 16 miljoen inwoners, slaagt er niet in om genoeg en gevarieerd voedsel op tafel te zetten voor hun kinderen. Wat zij op hun bord krijgen zijn bonen, bonen en... nog eens bonen. "Te weinig eten heeft een enorme impact op de gezondheid van de kinderen", zegt Goedele Brys, directrice van het Sint-Jozefsinstituut. "Ze groeien trager, voelen zich slap en zijn vaak ziek. Honger kun je dan ook een slui...

De helft van de families in Guatemala, een land in Centraal Amerika met zo'n 16 miljoen inwoners, slaagt er niet in om genoeg en gevarieerd voedsel op tafel te zetten voor hun kinderen. Wat zij op hun bord krijgen zijn bonen, bonen en... nog eens bonen. "Te weinig eten heeft een enorme impact op de gezondheid van de kinderen", zegt Goedele Brys, directrice van het Sint-Jozefsinstituut. "Ze groeien trager, voelen zich slap en zijn vaak ziek. Honger kun je dan ook een sluipende moordenaar noemen. De reden waarom families niet gevarieerd kunnen eten, ligt besloten in de ongelijke verdeling van de gronden. En geen grond is geen inkomen. Een vicieuze cirkel die de boeren willen doorbreken."Meer dan de helft van de grond in Guatemala behoort toe aan amper... twee procent van de bevolking. Op de speelplaats werd deze ongelijkheid gevisualiseerd. Terwijl vier leerlingen in een fauteuil zich te goed deden aan cava en aperitiefhapjes en op die manier hun luxeleven in de verf zetten, stonden de scholieren die niet tot deze elite behoorden erop te kijken. "Wat kunnen wij doen?", sprak Geert Sagaert, leerkracht godsdienst en lid van de pastorale werking van de Jozefienen, de leerlingen toe. "Met 24 euro kunnen we eenvoudige boeren in Guatemala helpen om te starten gewassen te verbouwen. Op die manier kunnen ze in hun eigen voedselproductie voorzien. Voor 56 euro krijgen die boeren bovendien een landbouwkit met een stukje grond om te bewerken en een opleiding om tot een grotere grondopbrengst te komen. Die 56 euro zouden we met de helft van een klas kunnen verzamelen."Voor deze actie werkte het Sint-Jozefsinstituut samen met Broederlijk Delen. Persverantwoordelijke Karel Ceule en zijn beheerder sociale media Cynthia Van Der Heyden gaven een maand geleden infosessies rond de situatie in Guatemala.Afgelopen maandag namen leerlingen massaal deel aan een solidariteitsmaaltijd. De opbrengst vloeit naar voornoemd project, net als de baten van een zogenaamde koffiestop. Volgende week kunnen leerlingen geld in een collectebus deponeren.Nog in het kader van deze actie had de school Guillermo Santillana, een kunstenaar uit Guatemala, te gast, Hij zakte naar Brugge af om interactieve workshops te geven die sensibiliseren rond de problemen in zijn thuisland. Ook kwam hij in het Engels en Spaans vertellen over zijn toneelproject op basis van poppentheater. (SVV)