Dat woonzorgcentrum Ter Berken verdwijnt is al lang geweten, wat de toekomstige bestemming zou zijn nog niet. Er waren al lang geruchten dat de scholengroep Sint-Michiel geïnteresseerd was, dat resulteert nu in een effectieve verkoop tegen een prijs van 2,7 miljoen euro.
...

Dat woonzorgcentrum Ter Berken verdwijnt is al lang geweten, wat de toekomstige bestemming zou zijn nog niet. Er waren al lang geruchten dat de scholengroep Sint-Michiel geïnteresseerd was, dat resulteert nu in een effectieve verkoop tegen een prijs van 2,7 miljoen euro. "Het gebouw toonde al jaren gebreken en na grondige analyse werd in 2016 al beslist om het gebouw niet te renoveren, maar de capaciteit te verdelen over nieuw te bouwen kamers in respectievelijk wzc De Waterdam en wzc Sint-Henricus. Die piste bood meer garantie op een structureel kwalitatieve infrastructuur voor de bewoners en medewerkers van Ter Berken. Beide bouwprojecten zijn intussen opgestart en worden afgerond tegen 1 januari 2025", horen we van Motena-voorzitter Bart Wenes. "Dit betekent dat de site van Ter Berken vanaf 2025 niet meer wordt aangewend als woonzorgcentrum. De site past niet meer in de verdere toekomstplannen van Motena waardoor beslist werd om een andere bestemming en derhalve een verkoop te overwegen. De voorkeur van het bestuur ging daarbij prioritair uit naar een nabestemming die een algemeen belang dient waarbij een maatschappelijk toegevoegde waarde voor de lokale Roeselaarse gemeenschap ontstaat. Gezien de brede tijdsvork 2016 - 2025 werd geen timing op een verkoopproces gezet en nam Motena zelf nog geen initiatief."In februari 2019 liet de Scholengroep Sint-Michiel (SGSM) formeel haar interesse blijken in de site Ter Berken i.f.v. de mogelijke synergie en complementariteit met de naastgelegen Barnum-site. "Motena nam een juridisch kantoor onder de arm om de interesse van SGSM en een mogelijk verkoopproces tot in detail te begeleiden en juridisch te waarborgen. Daaruit bleek onder andere dat de zone toelaat om er naast zorg en wonen, tevens projecten met een algemeen maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld onderwijs, te bestemmen."Uiteindelijk werd een prijs van 2,7 miljoen euro overeengekomen. Bijgevolg zal op 1 januari 2025 de site Ter Berken eigendom worden van Scholengroep Sint-Michiel.De middelen die Motena verwerft uit de verkoop van de site Ter Berken zullen worden aangewend om de eerder vermelde bouwprojecten in WZC Sint-Henricus en WZC De Waterdam mede te financieren.