Voor de scholen blijkt er plots een heel andere rol weggelegd en draait het niet meer enkel om onderwijs verlenen. "De veiligheid komt meer dan ooit naar voren. We moeten hierover afspraken maken met de jongeren, die in een fase zitten van grenzen aftasten en experimenteren", aldus Nancy Dedeurwaerder van Rhizo.
...

Voor de scholen blijkt er plots een heel andere rol weggelegd en draait het niet meer enkel om onderwijs verlenen. "De veiligheid komt meer dan ooit naar voren. We moeten hierover afspraken maken met de jongeren, die in een fase zitten van grenzen aftasten en experimenteren", aldus Nancy Dedeurwaerder van Rhizo.Elke school deed al de nodige investeringen in mondmaskers, faceshields, koortsthermometers, ontsmettingsdoekjes, gel, desinfecterende zuilen en sommige scholen huurden toiletblokken. Men is ook overal bezig met pijlen op grond en muren te kleven, zodat leerlingen elkaar zo weinig mogelijk kruisen en overal hangen ook de raadgevingen in verband met hygiëne.Er mag niets gebeuren wat afbraak doet aan de veiligheid. Er moet rekening gehouden worden met social distancing: Er mogen maximum 14 leerlingen in een klaslokaal, waar voor elke leerling een oppervlakte van vier vierkante meter en voor elke leerkracht acht vierkante meter nodig is. "Wij kunnen volgens de grootte van onze klassen gemiddeld tien leerlingen per klas zetten. Er is één klas waar er 14 leerlingen kunnen, maar er zijn ook klassen van maar 8 leerlingen", zegt Sofie Eggermont van Kinderland. De scholen moeten ook de noodopvang blijven organiseren. In de basisscholen mogen enkel het eerste, tweede en zesde leerjaar opstarten en in het middelbaar het zesde en zevende jaar. "Wij waren van mening dat we liever de derde- of vijfdejaars naar school haalden voor klassikale lessen, maar je mag de regel, die opgesteld werd door de Nationale Veiligheidsraad, niet overtreden", aldus Nancy. Voor specifieke BSO- en TSO-richtingen wil ze zo snel mogelijk inzetten op praktijk. "Die leerlingen willen hun beroep aanleren!"Ook in de lagere scholen werden al tal van draaiboeken gemaakt voor verschillende situaties. "De leerkrachten bekeken welke leerstof zich leent voor preteaching en welke leerstof dringend gegeven moet worden om het volgend jaar vlot te kunnen opstarten", aldus Jan Chiers van 't Fort. Zowel in lagere als in middelbare scholen zullen slechts beperkt examens georganiseerd worden.In alle scholen is men bewust van het feit dat het virus niet zal stoppen met lastig doen op 30 juni. "We zullen zeker nog het volledige eerste semester van het volgend schooljaar met een aangepaste schoolorganisatie rekening moeten houden", vreest Nancy.