Vanaf komende vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. Kleuters blijven voorlopig nog gewoon thuis, maar ouders kunnen indien nodig wel een beroep doen op de opvang op school. De buitenschoolse opvang springt vanaf vrijdag bij en is dan ook tijdens de schooluren open, met voorrang voor kleuters.

Verwarring

De veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang, die door Kind en Gezin zijn opgesteld, weken echter van elkaar af. In het onderwijs is er in principe een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Dat leidde hier en daar tot verwarring.

Na overleg tussen de bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts (Onderwijs), Wouter Beke (Gezinsbeleid), Bart Somers (Binnenlands Bestuur), het onderwijsveld en de GEES is nu beslist om voor de kleuteropvang andere regels te hanteren.

Concreet mogen scholen en buitenschoolse kinderopvangdiensten tot 20 kleuters in één ruimte opvangen, is anderhalve meter afstand houden wenselijk maar niet verplicht en moeten de begeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.

Strenger zijn mag

Scholen die zich al aan het voorbereiden waren op basis van de aanvankelijke veiligheidsvoorschriften, moeten de plannen nu niet per se helemaal omgooien, benadrukt minister Weyts. "Het is altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet."

De buitenschoolse kinderopvang springt nu bij in de opvang van kleuters, in eerste instantie uit gezinnen waar de ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien of uit kwetsbare gezinnen.

Maar als er daarna nog voldoende capaciteit is, kunnen de lokale besturen zelf beslissen om de doelgroep te verruimen naar kinderen uit gezinnen waar slechts één ouder buitenshuis gaat werken of kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders, legt minister Somers uit. Daarna kunnen eventueel ook de kinderen van thuiswerkende ouders aan bod komen.

Vanaf komende vrijdag kunnen sommige leerlingen opnieuw naar school. Kleuters blijven voorlopig nog gewoon thuis, maar ouders kunnen indien nodig wel een beroep doen op de opvang op school. De buitenschoolse opvang springt vanaf vrijdag bij en is dan ook tijdens de schooluren open, met voorrang voor kleuters.De veiligheidsvoorschriften op school en in de buitenschoolse opvang, die door Kind en Gezin zijn opgesteld, weken echter van elkaar af. In het onderwijs is er in principe een beperking tot maximaal 14 kinderen per lokaal, moeten leerkrachten en leerlingen anderhalve meter afstand houden en zijn mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht. Dat leidde hier en daar tot verwarring.Na overleg tussen de bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts (Onderwijs), Wouter Beke (Gezinsbeleid), Bart Somers (Binnenlands Bestuur), het onderwijsveld en de GEES is nu beslist om voor de kleuteropvang andere regels te hanteren. Concreet mogen scholen en buitenschoolse kinderopvangdiensten tot 20 kleuters in één ruimte opvangen, is anderhalve meter afstand houden wenselijk maar niet verplicht en moeten de begeleiders enkel een mondmasker dragen als ze in contact komen met andere volwassenen.Scholen die zich al aan het voorbereiden waren op basis van de aanvankelijke veiligheidsvoorschriften, moeten de plannen nu niet per se helemaal omgooien, benadrukt minister Weyts. "Het is altijd toegelaten om nog wat strenger te zijn dan wat eigenlijk moet."De buitenschoolse kinderopvang springt nu bij in de opvang van kleuters, in eerste instantie uit gezinnen waar de ouders buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien of uit kwetsbare gezinnen. Maar als er daarna nog voldoende capaciteit is, kunnen de lokale besturen zelf beslissen om de doelgroep te verruimen naar kinderen uit gezinnen waar slechts één ouder buitenshuis gaat werken of kinderen van alleenstaande thuiswerkende ouders, legt minister Somers uit. Daarna kunnen eventueel ook de kinderen van thuiswerkende ouders aan bod komen.