Afstand bewaren in de klassen met een minimum van vier vierkante meter per kind en acht vierkante meter per leerkracht is één van die maatregelen. "De vele maatregelen zorgen ervoor dat we in de zes verschillende vestigingen een specifieke organisatie hebben uitgewerkt afhankelijk van de grootte van de school en het beschikbare personeel", vertelt de coördinerend directeur. "In elke school zal een aanbod van lesactiviteiten georganiseerd worden voor het e...

Afstand bewaren in de klassen met een minimum van vier vierkante meter per kind en acht vierkante meter per leerkracht is één van die maatregelen. "De vele maatregelen zorgen ervoor dat we in de zes verschillende vestigingen een specifieke organisatie hebben uitgewerkt afhankelijk van de grootte van de school en het beschikbare personeel", vertelt de coördinerend directeur. "In elke school zal een aanbod van lesactiviteiten georganiseerd worden voor het eerste, tweede en het zesde leerjaar. De andere leerjaren van het kleuter en lager blijven een aanbod krijgen via preteaching. De begeleiding en het aanbod voor deze kinderen, kan echter minderen door de organisatie van de opvang. Hiervoor moeten we ook een beroep doen op ons personeel. Door de strikte veiligheidsmaatregelen die we moeten volgen, zijn de resterende opvangplaatsen beperkt."Het gemeenschapsonderwijs Futura telt in Wervik en Geluwe drie vestigingen. In de Hellestraat bevinden het lager en secundair onderwijs zich in hetzelfde gebouw. "Iedere klas wordt een eigen lokaal toegewezen en alle lessen vinden in datzelfde lokaal plaats", aldus directeur Björn Leleu van het secundair onderwijs. "De leerlingen moeten verplicht een mondmasker dragen. We willen aan iedereen vragen om zoveel mogelijk zelf te zorgen voor een herbruikbaar mondmasker. Om voldoende tijd en ruimte te hebben om alle veiligheidsmaatregelen correct toe te passen, vragen we alle leerlingen om vanaf 9 uur naar school te komen. De lessen starten pas om 9.30 uur.""Alle leerlingen komen binnen via de hoofdingang en dus niet via de zijkant en speelplaats. De leerlingen verlaten de school via de kant van de speelplaats. In het gebouw is een circulatieplan van toepassing." 's Middags mogen de leerlingen de school niet verlaten. Er kunnen geen broodjes worden besteld en er zijn geen warme maaltijden. Iedereen zorgt voor zijn eigen lunchpakket. "Ouders en externen mogen het schooldomein niet betreden zonder afspraak", aldus de directeur. "We vragen ook om rekening te houden met de algemene veiligheidsvoorschriften bij de verplaatsing naar school: kom niet in groep, gebruik een mondmasker op het openbaar vervoer en hang niet in groepjes rond in de buurt van de school."