"Het jeugdhuis slaagt er niet in meer dan een café te zijn waar geregeld fuiven georganiseerd worden, met bijna altijd overlast en klachten tot gevolg", luidt het bij het schepencollege. "De lokalen worden niet goed onderhouden en er werden vernielingen vastgesteld. Bij momenten zijn de lokalen een vuilnisbelt. Er zijn klachten over druggebruik ...