Schepen van Cultuur Annie Vandenbussche: “Zonder subsidies sterft vzw Roer stille dood”

© DM
Redactie KW

De beloofde subsidies voor medewerkers van socioculturele organisaties worden vroeger dan gepland stopgezet. Volgens minister-president Jan Jambon komt er eind dit jaar al een volledige stop. “Op die manier knijpt Jambon vzw Roer dood”, aldus schepen van Cultuur Annie Vandenbussche.

“Enkele weken geleden kregen we van het Vlaamse departement Cultuur slecht nieuws in de bus. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon wil een versnelde subsidieknip doorvoeren voor de gesubsidieerde contractuelen of Gesco’s. Een proces dat normaal gezien tot eind 2023 zou duren. De Vlaamse regering informeerde de leden van het Vlaamse Parlement over de beleidsintentie om de subsidie eind 2020 stop te zetten. Dat lazen we in de brief van het departement Cultuur aan onze vzw Roer. Er is dus nog de goedkeuring nodig van het Vlaamse Parlement, maar de Vlaamse regering neemt het initiatief om de beleidsintentie om te zetten in een wijziging van de regelgeving. Als dit bevestigd wordt, kost dat de gemeente Knokke-Heist 472.000 euro. Een serieus gat in de begroting van cultuur”, aldus Annie Vandenbussche.

Educatie en recreatie

“Vzw Roer werd in 1987 opgestart en staat voor educatie en recreatie in de breedste zin van het woord voor alle Knokke-Heistenaars en tweedeverblijvers. Het gaat over lezingen, muziek, vormingscursussen, taallessen, uitstappen, workshops, praatcafés, een hobbyclub, initiatie yoga… Als socioculturele vereniging kon de vzw Roer aanspraak maken op geld om het coördinerende personeel te betalen”, aldus de schepen. “Enkele jaren terug trok de Vlaamse regering een streep onder die statuten en hevelde het geld over naar de bevoegde ministers. Vorig jaar sprak Sven Gatz (Open VLD), de vorige minister van Cultuur, met de betrokken socioculturele organisaties een uitdoofscenario af. Gatz verzekerde dat de organisaties nog tot 2021 de volle pot zouden krijgen, die dan per jaar met ongeveer een derde zou afnemen. Zo werd de uitbetaling van het personeel verzekerd tot eind 2023 en hadden we tijd om op zoek te gaan naar een oplossing.”

Onbegrijpelijk

“Voor 2019 en 2020 mocht vzw Roer 238.000 euro ontvangen”, verduidelijkt Annie Vandenbussche. “Zonder enig overleg overweegt Jan Jambon nu om alle subsidies al eind dit jaar stop te zetten. Dat is niet volgens de afspraak. Dat is woordbreuk! We kregen een toezegging en budgetteerden daarop ons meerjarenplan. De afbouw en integratie binnen de gemeentelijke structuren is volop bezig en paste binnen de afspraken die eerder met toenmalig minister van Cultuur Sven Gatz werden gemaakt.”

“Als de Vlaamse minister van Cultuur zijn plannen doorzet, dreigen we de volgende jaren 472.000 euro subsidie kwijt te spelen. Geld dat nu naar Erfgoed Vlaanderen wordt overgeheveld. De vraag is: hoe gaan we dat goedmaken? Zeker in deze moeilijke coronatijden. Vlaanderen geeft nog wel 900.000 euro aan grootmeester Jan Fabre. Dat vindt de minister blijkbaar wel nog de moeite terwijl lokale initiatieven, waarbij we zeer veel mensen en doelgroepen bereiken, geen enkele steun meer krijgen. Onbegrijpelijk!” (DM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.