De vergunning werd goedgekeurd na positief advies van de verschillende diensten, waaronder de brandweer. Nu roept schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys een dringend ollege bijeen om de vergunning in te trekken. "Het schepencollege wer...

De vergunning werd goedgekeurd na positief advies van de verschillende diensten, waaronder de brandweer. Nu roept schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys een dringend ollege bijeen om de vergunning in te trekken. "Het schepencollege werd misleid. De bezoekersaantallen die door het bestuur van de moskee in de pers werden opgetekend, komen niet overeen met de cijfers die in de bouwaanvraag werden opgegeven. Je kan wachten tot je de overtreding effectief kan vaststellen om vervolgens op te treden, maar na onderzoek blijkt dat er voldoende elementen zijn om aan te nemen dat de cijfers effectief niet kloppen."N-VA Oostende reageert tevreden op het nieuws. Vlaams parlementslid Björn Anseeuw had maandag in de gemeenteraad al opgeroepen om de vergunning in te trekken. "De aanvragers hadden het stadsbestuur voorgelogen. Bij de aanvraag stelden ze dat er op het vrijdaggebed hoogstens 25 personen aanwezig zouden zijn in het pand. Nadat ze de vergunning van de stad kregen, hadden ze het plots over 200 personen. Dat zou nefast geweest zijn voor de leefbaarheid van de buurt. Daarom vroeg ik maandag al om de vergunning in te trekken. Ik ben dan ook blij dat het stadsbestuur ons nu ook is gevolgd."