De vergunning werd goedgekeurd na positief advies van de verschillende diensten, waaronder de brandweer. Nu roept schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys een dringend ollege bijeen om de vergunning in te trekken. "Het schepencollege wer...