Eind vorige week raakte bekend dat Global Estate Group uit Oostkamp de gronden van de voormalige veemarkt langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels aangekocht heeft. Global Estate Group is een projectontwikkelaar die zich gespecialiseerd heeft in het opkopen van oude sites, die ze omvormt tot moderne residentiële projecten, winkels en kantoren. Drijvende krachten achter deze groep zijn Luc Beke en Kathleen Dewulf. In Brugge realiseerde de groep al residentie De Wispeltuin op de gronden van het Rode Nonnen-klooster in de Katelijnestraat, maar ook de nieuwe wijk Groen Brugge naast het stationsplein en binnenkort ook 56 flats Green Front vlakbij het Lappersfortbos in Sint-Michiels.
...

Eind vorige week raakte bekend dat Global Estate Group uit Oostkamp de gronden van de voormalige veemarkt langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels aangekocht heeft. Global Estate Group is een projectontwikkelaar die zich gespecialiseerd heeft in het opkopen van oude sites, die ze omvormt tot moderne residentiële projecten, winkels en kantoren. Drijvende krachten achter deze groep zijn Luc Beke en Kathleen Dewulf. In Brugge realiseerde de groep al residentie De Wispeltuin op de gronden van het Rode Nonnen-klooster in de Katelijnestraat, maar ook de nieuwe wijk Groen Brugge naast het stationsplein en binnenkort ook 56 flats Green Front vlakbij het Lappersfortbos in Sint-Michiels.Wat zijn de precieze plannen met de Veemarkt in Sint-Michiels, een site die ooit toebehoorde aan een groep rond wijlen burgemeester Michel Van Maele? Een combinatie van winkels, kantoren en appartementen? Kathleen Dewulf stelt: "Het is echt nog voorbarig om daarover te communiceren, we hebben enkel nog maar een principeovereenkomst voor de aankoop van deze 3,5 hectare grote site. Maar het is echt onze bedoeling om deze buurt in Sint-Michiels met ons project een boost te geven."Toen bekend raakte dat de Veemarkt verkocht raakte, slaakte de Brugse Marktkramersbond meteen een noodkreet. Die vreest dat de populaire zondagsmarkt op deze plek een stille dood zal sterven, eenmaal het project van Global Estate Group gerealiseerd wordt. Een andere, geschikte plek vinden, is geen sinecure. Hedwig Demeulenaere, voorzitter van de Brugse marktkramers, stelt: "We hebben nog een contract van een jaar en zes maanden op de Veemarkt. We onderzoeken alle pistes om het voortbestaan van deze unieke en populaire zondagsmarkt te garanderen. 87 marktkramers en hun gezinnen leven ervan. Plan A is blijven op dezelfde stek, plan B is een andere, geschikte locatie vinden, met voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen, toiletten en een horecazaak. Ten Briele hebben wij indertijd verlaten, bij gebrek aan voldoende toiletten voor de bezoekers. Ik wil de stad enkele voorstellen doen, waaronder het stationsplein nabij de balkonrotonde, kant Sint-Michiels. Andere opties zijn de parkings van Vives en Kinepolis of het Boudewijn Seapark. Maar de meeste van onze leden verkiezen op de Veemarkt te blijven."Kathleen Dewulf van Global Estate Group wil de Brugse marktkramers geruststellen: "Sowieso zal de zondagsmarkt zeker nog anderhalf jaar op de Veemarkt kunnen plaatsvinden, want eerder kan en zal er niks gebouwd worden. Maar we zijn ook bereid om mee na te denken en mee te werken aan een oplossing voor de markt." Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) wuift de angst van de marktkramers weg met een veel duidelijker boodschap. "De zondagsmarkt op de Veemarkt zal blijven bestaan. Dat is de voorwaarde die de stad inlast in de vergunning voor Global Estate Group.""Op deze plek is normaal gezien enkel handel en industrie toegestaan", vervolgt Demon. "Dat ligt vervat in het bijzonder plan van aanleg (bpa) op deze site. Omdat het bpa al ouder is dan 15 jaar, biedt Vlaanderen de mogelijkheid om ook andere bestemmingen toe te laten. Global Estate Group wil graag een mix van wonen, handel en kantoren. Dat lijkt mij een mooie herwaardering van het domein. Maar er moet ook een stuk openbaar domein komen, waar de marktkramers hun zondagsmarkt kunnen blijven organiseren. Want anders zal het stadsbestuur zich verzetten tegen de plannen van de nieuwe eigenaar. Zonder behoud van de markt, geen project!"Het is niet de eerste keer dat het voortbestaan van de populaire zondagsmarkt bedreigd wordt. De Veemarkt op Sint-Michiels heeft een woelige geschiedenis achter de rug. Ze werd op 5 mei 1952 officieel ingehuldigd door de Sint-Michielse burgemeester Michel Van Maele en groeide uit tot de belangrijkste veemarkt van West- en Oost-Vlaanderen. Toen de dollekoeienziekte in 1996 vooral in Engeland woedde, organiseerde de NV Veemarkt zelfs het internationaal kampioenschap voor wit-blauwe dikbillen. Datzelfde jaar brak er een veemarktoorlog uit in Brugge, omdat de wet op de ambulante handel niet langer het houden van markten op privaat terrein toeliet. Economische inspecteurs smeerden marktkramers boetes aan. De marktkramers verhuisden toen naar Ten Briele. Pas in de zomer van 2011 keerde de zondagmarkt terug naar de Veemarkt, na een enquête onder de Brugse marktkramers, toen de wet op de ambulante handel wijzigde...