Op 15 oktober moeten minstens acht gezinnen hun huisje in de Beukenlaan verlaten. Verschillenden onder hen deden vorige week al een emotionele oproep in onze krant. "Het voelt alsof geen mens ons kan helpen en bij Camelot neemt niemand nog een telefoon op", klonk het toen. Minstens drie van de acht bewoners staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar de wachttijden lopen in Kortrijk op tot zeven jaar.
...

Op 15 oktober moeten minstens acht gezinnen hun huisje in de Beukenlaan verlaten. Verschillenden onder hen deden vorige week al een emotionele oproep in onze krant. "Het voelt alsof geen mens ons kan helpen en bij Camelot neemt niemand nog een telefoon op", klonk het toen. Minstens drie van de acht bewoners staan op de wachtlijst voor een sociale woning, maar de wachttijden lopen in Kortrijk op tot zeven jaar. De meeste huurders zijn nu wanhopig op zoek op de private huurmarkt, maar daar liggen de prijzen en de eisen van de verhuurders vaak te hoog voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie. Vooral de eenderderegel waarbij immokantoren eisen dat de te betalen huursom maximum een derde bedraagt van het inkomen van het hele gezin, doet hen de das om. Iemand die leeft van een uitkering van 1.200 euro kan dan bijvoorbeeld alleen een huis huren als de huur minder dan 400 euro bedraagt. Een onrealistisch bedrag.Maxim Veys, voorzitter van sociale verhuurmaatschappij Wonen Regio Kortrijk, sprak dan ook meteen van een woningcrisis. Omdat er op dit moment een nijpend tekort is aan sociale woningen, kan de maatschappij niks doen."Maar dat wil niet zeggen dat die mensen niet geholpen kunnen worden", springt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (SP.A) in de bres. "Ze hebben nog tal van mogelijkheden. Zo kan het OCMW hen de huurwaarborg voor een huis op de private markt voorschieten, of kunnen ze terecht bij de Woonclub. Die organisatie helpt hen op een professionele manier zoeken naar een huis. Er is ook het huurgarantiefonds, daarmee kunnen we de eigenaar garanderen dat die zijn huur zal ontvangen, waardoor die eerder geneigd zal zijn om aan kwetsbare mensen te verhuren", verduidelijkt de schepen. "We hebben op die manier al 40 succesvolle overeenkomsten afgesloten en er is genoeg budget om dat aantal nog fors te doen stijgen."Mensen met een iets groter budget raadt de schepen aan om bij het marktverhuurkantoor langs te gaan. "Zij hebben huizen ter beschikking vanaf 500 à 600 euro. Om beroep op hen te doen hoef je niet aangesloten te zijn bij het OCMW. Daarnaast beschikken onze diensten ook over een aantal gemeubelde kamers met gemeenschappelijke keuken en sanitair die dienstdoen als crisisopvang. Daar kunnen mensen in acute noodsituaties, zoals een uithuiszetting, verblijven. En dan zijn er nog de 24 doorgangswoningen die iets langer beschikbaar zijn. Geen van die gezinnen uit de Beukenlaan zal dus op straat belanden."De mogelijkheden zijn er dus wel, alleen lijkt geen van de bewoners die ook te vinden. Verschillenden onder hen spreken geen Nederlands, enkel gebrekkig Engels of Frans. Of zij hun weg zullen vinden in het ingewikkelde bureaucratische kluwen van het OCMW valt te betwijfelen. Zo bleek een persoon ervan overtuigd te zijn al in een sociale woning te verblijven. "Daar kampen we inderdaad nog met een probleem", geeft de schepen toe. "Te weinig mensen en immokantoren kennen de mogelijkheden. Maar ook dat willen we oplossen. Binnenkort starten we een grote campagne en ook onze eigen welzijnswerkers zullen een extra opleiding krijgen", besluit hij.