Bij de geboorte van haar dochter liet de schepen zich vervangen in het s...

Bij de geboorte van haar dochter liet de schepen zich vervangen in het schepencollege. Toen werd Terry Callens tijdelijk schepen voor de periode van het postnataal verlof van de kersverse moeder. Deze keer komt er geen tijdelijke vervanging, noch in de gemeenteraad noch in het schepencollege, en neemt schepen Buyck na de verlofperiode de draad weer op.(JM)