Al in december 2014 keurde de Veurnse gemeenteraad een politieverordening goed om de openbare veiligheid, openbare rust en overlast op de bevaarbare waterlopen te garanderen. Burgemeester Peter Roose verduidelijkt: "De verordening - die vrij uniek is in West-Vlaanderen - bepaalt dat aangemeerde (w...

Al in december 2014 keurde de Veurnse gemeenteraad een politieverordening goed om de openbare veiligheid, openbare rust en overlast op de bevaarbare waterlopen te garanderen. Burgemeester Peter Roose verduidelijkt: "De verordening - die vrij uniek is in West-Vlaanderen - bepaalt dat aangemeerde (woon)boten veilig moeten zijn, vaarwaardig blijven en stabiel in het water liggen. Wanneer dit niet het geval is, dan kan het stadsbestuur ingrijpen. Vier vaartuigen voldeden al langer niet meer aan deze voorwaarden en waren eigenlijk scheepswrakken. De vergunningen of concessies werden ingetrokken door de NV De Vlaamse Waterweg.""De scheepvaartpolitie maakte diverse processen-verbaal op. Er werd voor de woonboten een besluit van onbewoonbaarheid uitgevaardigd om te vermijden dat de wrakken nog zouden worden bewoond. Na intens overleg met de eigenaars van de vaartuigen, de NV De Vlaamse Waterweg, de scheepvaartpolitie en de lokale politie werden uiteindelijk de nodige stappen gezet om de vaartuigen weg te slepen naar een droogdok. Dat gebeurde eind juni. Het gaat om vier scheepswrakken die al langer een doorn in het oog waren van veel Veurnenaars en bezoekers aan onze stad. Er was sprake dat één schip na herstel zou terugkomen, maar de eigenaar heeft hiervoor geen vergunning.""Het was vooral onze bedoeling om ervoor te zorgen dat op onze bevaarbare waterlopen enkel vaarwaardige boten aanmeren die geen hinder kunnen veroorzaken voor de buurt", besluit burgemeester Roose. (MVQ)