SBS De Brug in Roeselare opent zomerschool: “Extra duwtje voor het nieuwe schooljaar”

Er kon snel een team met onderwijzers samengesteld worden voor de zomerschool. (foto SB) © Stefaan Beel
Redactie KW

De laatste twee weken van augustus opent SBS De Brug haar schooldeuren voor drie bubbels van telkens veertien eerste- en tweedeklassertjes. Op die manier hopen ze die jonge leerlingen nog wat extra leerstof bij te brengen zodat ze met een gerust gevoel het volgende schooljaar kunnen aanvatten.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde in volle coronacrisis het idee om zomerscholen op te richten “Na het heropstarten van onze school in juni, hebben we gemerkt dat een bepaald deel van de kinderen een zekere achterstand heeft opgelopen of minder evolueerde met het oog op een overstap naar een volgend schooljaar”, vertelt directeur Koen Dierynck. “Met dit zomerinitiatief zetten we in op twee doelgroepen. Bij de ene groep gaan we na op welke manier ze tijdens de crisis geëvolueerd zijn en het andere groepje leerlingen hopen we net dat extra duwtje in de rug te geven zodat ze het nieuwe schooljaar zonder zorgen kunnen starten.”

Vlaams onderzoek

“Het project waarvoor we ons hebben geëngageerd, was niet vrijblijvend. Er is een studie aan verbonden waarbij gepeild wordt naar het effect van een zomerschool. Pas eind juni wisten we zeker dat dit georganiseerd én gesubsidieerd kon worden. De kinderen die instappen, hebben we bewust geen vakantiewerk meegegeven zodat we kunnen toetsen wat het verlies is tussen juni en nu. Volgende maandag worden ze eerst allemaal opnieuw kort getest. Ook na die tiendaagse bekijken we of ze voldoende leerstof hebben opgenomen. Voor dit project concentreerden we ons op de jongste studiejaren. Het lezen, schrijven en rekenen is voor de jongste kinderen in het tweede trimester essentieel. De laatste weken van het voorbije schooljaar hebben we hen gescreend en samen met de zorgcoördinator tijdens de klassenraad beslist welke leerlingen hiervoor in aanmerking kwamen. Daarna moesten we natuurlijk ook de ouders overtuigen om mee te stappen maar die reageerden positief. Zij zagen hier onmiddellijk de zin van in. Het gaat dus over drie bubbels van telkens veertien leerlingen. Twee groepen van het eerste en een groep uit het tweede leerjaar. Je merkte duidelijk welke kinderen tijdens de crisis door hun ouders intensief zijn begeleid. Je hebt ook een groep waar in hun thuissituatie minder mogelijkheden waren of van wie het pre-teachen moeilijker verliep. Daarnaast heb je nog de kinderen die het voor de lockdown al moeilijk hadden en hierdoor nog meer achterstand hebben opgelopen. Toen de leerkrachten dit na de heropening opmerkten, was het toch wel even slikken”, bekent Koen. “Hoe lossen we dit op naar volgend schooljaar toe? Je kunt hen door die onverwachte corona-omstandigheden hun jaar niet laten overdoen. Zoiets valt naar ouders toe onmogelijk hard te maken.”

Gesloten zomerschool

Er bestaat een open en een gesloten zomerschool. “Wij kozen voor de tweede optie. Dit betekent dat er alleen maar kinderen uit je eigen school kunnen instappen. Zoiets vind ik eerder logisch. Onze leerkrachten kennen hun eigen leerlingen het beste. Het gaat slechts over tien dagen. Als je de leerlingen de eerste dagen nog moet leren kennen, verlies je heel wat kostbare tijd. Natuurlijk moesten de betrokken onderwijzers dit in de eerste plaats zelf zien zitten. Dat was voor hen gelukkig geen probleem. Daarnaast zijn er nog enkele andere leerkrachten en vrijwilligers die de namiddagbegeleiding doen. Het zijn concreet tien volle schooldagen telkens van half negen tot zestien uur. Ook op woensdagnamiddag blijven ze dus op school. Ze krijgen in de voormiddag een stevige brok taal- en rekenen te verwerken. Tijdens de speeltijd zorgen we dat er aantrekkelijk speelgoed aanwezig is. Hiervoor wordt samengewerkt met kinder- en jeugdpsycholoog Dieter Ysebaert die voor verschillende leuke voertuigen op wieltjes zorgt. Daarna is er een namiddaggedeelte waarbij enkele verrassende activiteiten worden voorzien. De Spil komt met hun medewerkers een aantal workshops rond theater geven en circusatelier Woesh brengt circustechnieken aan. Ze krijgen doe-activiteiten in ARhus en we werken ook samen met dansschool Hypnosis. Het is voor de deelnemende kinderen tenslotte nog vakantie. Ze mogen niet de indruk krijgen dat ze eerder naar school moeten dan de anderen. We hopen hen door die leuke namiddagactiviteiten met een fijn gevoel naar huis te laten gaan.”

Volgens schooljaar

De stijgende besmettingen hebben volgens Koen voorlopig geen invloed op hun aanpak. Na de heropstart is elke leerling – op een paar risicopatiënten na – terug naar school gekomen. “De laatste vier maanden van het voorbije schooljaar waren behoorlijk heftig. Quasi elke week moest er een nieuwe puzzel gelegd worden. Ik sta er nog altijd versteld van, hoe je met een volledig team op korte tijd toch een bepaalde digitale richting inslaat. De groep trok zich aan elkaar op en heeft enorm veel veerkracht getoond. De ene leerkracht sleurde de andere mee. Die digitalisering is zeker een meerwaarde voor de komende jaren.” Directeur Dierynck gaat ervan uit dat het basisonderwijs vanaf september terug volledig van start gaat.

“Ouders reageerden positief en zagen hier meteen het nut van in”

“Mijn ongerustheid gaat meer naar de veiligheidsmaatregelen rond het personeel. Stel dat er iemand uitvalt? Tijdens de coronacrisis is iedereen blijven meedraaien Voorlopig liggen de zeeklassen vast. Als de kampen mochten doorgaan, zal dit met die buitenschoolse activiteiten ook wel het geval zijn. Normaal hebben wij op 27 augustus een welkomstdag waarop ons ruim 50-koppen tellend personeel én de ouders massaal aanwezig zijn en waarop we onze speerpunten voor het komende jaar in de verf zetten. Ik vermoed dat zoiets niet in die formule zal kunnen doorgaan. Toch nog een beetje koffiedik kijken.” (KK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.