Saskia Verriest, het niet-politieke gezicht van DVV Midwest: “Ons nog beter kenbaar maken bij de bevolking”

Saskia Verriest.©Wouter Meeus foto WME
Saskia Verriest.©Wouter Meeus foto WME
Redactie KW

De Vlaamse regering hakte vorige week de knoop door om Vlaanderen in 17 regio’s op te delen. Zo wil men komaf maken met de bestuurlijke versnippering in 2.200 lokale samenwerkingsverbanden. Met DVV Midwest bestaat zoiets al jaren in de brede regio van Roeselare en Tielt. Het wordt nu ook beschouwd als een voorbeeld voor regiowerking. Algemeen directeur is de Tieltse Saskia Verriest.

Wie al eens het kaartje met de regio’s bestudeerde, merkte het allicht al op: in het centrum van West-Vlaanderen is er sprake van de regio Midwest. Die bestáát eigenlijk al als samenwerkingsverband, jaren zelfs, want voortgevloeid uit het Midwestoverleg, het burgemeestersoverleg van 16 gemeenten waar ook Tielt deel van uitmaakt. “De ambitie was om de vele losse samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en onder één globale structuur te verenigen. Daar heb je een juridische structuur met een rechtspersoon voor nodig en zo zag de Dienstverlenende Vereniging, kortweg DVV Midwest, het levenslicht. Die was ook nodig om personeel, dat voor verschillende gemeenten actief is, te kunnen tewerkstellen”, vertelt Saskia.

Veel burgers die voor corona nog nooit van Midwest gehoord hadden, kregen de naam de voorbije maanden onder ogen. Waarvan hadden ze jullie al moeten kennen?

Saskia Verriest: “We zijn actief op alle mogelijke beleidsdomeinen van de lokale besturen: cultuur en erfgoed, bibliotheekwerking, vrije tijd, onze regionale sportwerking Sport Midwest, economische zaken, mobiliteit, milieuzaken, ruimtelijke ordening, welzijn is door corona een nog belangrijker domein geworden…”

Op welke manier is de invloed van Midwest voelbaar in het dagelijks leven?

“Vorig jaar zorgden we er bijvoorbeeld met de bibliotheken en kenniscentra voor dat inwoners van 14 aangesloten steden en gemeenten met één lidkaart en door één keer 5 euro lidgeld te betalen in elke bib terechtkunnen. Ons plan ‘The Next Midwest’ vormt de economische blauwdruk voor de regio, ook op vlak van mobiliteit. We zijn daarnaast ook een gezamenlijke visie aan het uitwerken over de sportinfrastructuur in de regio. Enkele gemeenten hebben nood aan een nieuw zwembad, maar het is niet zinvol om er overal een te bouwen. Dat geldt evenzeer voor hockeyvelden, topsporthallen en noem maar op. De centrale vraag luidt: hoe zorgen we voor een optimale verdeling?”

De violen gelijkstemmen met 16 burgemeesters kan niet altijd even vlot gaan, lijkt me.

“Dat lukt eigenlijk betrekkelijk goed. Je moet ook weten dat er in verscheidene voorbereidende vergaderingen grondig van gedachten wordt gewisseld, rekening houdend met ieders bekommernissen, vooraleer een dossier effectief voorligt op het overleg.”

Toen bleek dat er in het midden van West-Vlaanderen plaats was voor drie vaccinatiecentra waren er nochtans burgemeesters die toeterden dat zij zoiets beter konden organiseren in eigen gemeente.

“Misschien wel, maar door de vooropgestelde criteria vanuit Vlaanderen kon niet elke gemeente een eigen vaccinatiecentrum inrichten. Er is redelijk snel een consensus ontstaan om ze in samenwerking met de eerstelijnszones in te richten in Roeselare, Tielt en Izegem.”

Midwest bewees afgelopen zomer als een van de eerste regio’s dat lokale contactopsporing vlotter werkt dan mensen te laten opbellen vanuit Brussel.

“We vullen de Vlaamse contactopsporing aan en dat werkt goed. Eigenlijk kan je maar één contactonderzoeker aan de lijn krijgen, want we geven de verzamelde info op hetzelfde systeem in. Maar ik kan me inbeelden dat ‘onze’ mensen makkelijker toegang vinden bij besmette mensen, omdat ze nu nauwere contacten hebben met de lokale bevolking.”

Jij bent voor alle gemeentebesturen binnen Midwest het eerste aanspreekpunt. Dan krijg je toch ook heel veel ongenoegen te slikken?

“Niet onlogisch, maar ik krijg vooral veel waardering. Anders is deze job niet vol te houden. Omdat we al zo’n lange traditie van samenwerken hebben, bestaat er een vertrouwensband. Iedereen weet wat ze aan elkaar hebben.”

Krijg jij op feestjes in twee zinnen uitgelegd wat je doet?

(Lacht uitbundig) “Nee, dat is moeilijk. Meestal zeg ik dat ik voor 16 burgemeesters werk. Dat is de best mogelijke samenvatting, denk ik.”

Dan denken ze misschien dat je een druk bevraagde secretaresse bent…

“Tja, intergemeentelijke samenwerking is iets waar de mensen zich weinig kunnen bij voorstellen. Een van de items uit ons strategisch plan – een meerjarenbeleidsplan, maar dan op regioniveau – is dat we Midwest beter kenbaar willen maken bij de brede bevolking. In dat opzicht werken we aan een nieuwe website. Het is ook de bedoeling om onze deelwerkingen een stek te geven, zodat de burger mooi ziet waarmee wij de lokale besturen zoal ondersteunen.”

Iets heel anders om af te sluiten. Een van je opleidingen was meester-florist. Zien we je ooit in een eigen bloemenwinkel?

“Wie weet, als ik wat dichter bij mijn pensioen gekomen ben… (lacht) Ik vind bloemencreaties een leuke hobby om in het weekend te bekomen van een drukke werkweek. Laat het ons daar voorlopig maar bij houden.” (TVW)

Bio


Privé: Saskia Verriest (43) is een naar Tielt uitgeweken Bruggelinge. Ze woonde ook een tijdlang in Gent.


Loopbaan: Ze behaalde masterdiploma’s in de biologie en in de milieuwetenschappen en technologieën. Ze was negen jaar in de milieusector actief en ging in 2008 in haar huidige functie bij Midwest aan de slag.


Vrije tijd: Saskia houdt van bloemen en design, van reizen met haar gezin en van de buitenlucht, waarin ze graag wandelt. Ook een goed boek verveelt haar niet snel.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.