De Gavers- en de Kalbergfeesten waren vele jaren echte trekpleisters omwille van het optreden van populaire zangers en zangeressen. Jammer genoeg moesten de organisatoren de handdoek werpen omdat de opvolging uitbleef.
...

De Gavers- en de Kalbergfeesten waren vele jaren echte trekpleisters omwille van het optreden van populaire zangers en zangeressen. Jammer genoeg moesten de organisatoren de handdoek werpen omdat de opvolging uitbleef. Ook bij het Ginstecomité was het uitkijken naar versterking toen de voorzitster van het feestcomité, Veerle Halsberghe, te kennen gaf dat zij niet langer de kar zou trekken en dat er versterking moest bijkomen. Dat is intussen gebeurd en de 31-jarige Sanne Mahieu uit de Grotstraat gaat er met groot enthousiasme tegenaan. We stellen haar even voor. Dat Sanne koos voor medewerking aan de jaarlijkse Ginstekermis ligt een beetje voor de hand. Beroepshalve is zij bediende in een architectenbureau in Meulebeke. Naast haar werk en haar gezin zet zij zich ook graag in voor de buurt. "Ik woonde als kind in de St.-Amandsstraat maar ik liep altijd school op de Ginste waar mijn moeder nog steeds les geeft. Ook tijdens mijn studies agro-biotechnologie ben ik blijven contact houden met de vele vrienden van de Ginste. Toen ik hoorde dat het Ginstefeestcomité op zoek was naar versterking heb ik geen ogenblik geaarzeld nu ik toch in de Grotstraat op de Ginste woont.""Ik werd lid van het comité en kreeg meteen het voorzitterschap toegewezen toen Veerle Halsberghe te kennen gaf om te stoppen als voorzitter. Dit voorzitterschap deel ik nu met Domien Verstraete wat het werk een stuk lichter maakt. Het voorzitterschap brengt nogal wat werk met zich mee, vooral nu naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de Ginstefeesten.""Ik neem vooral het papierwerk voor mijn rekening. Ik doe dat heel graag omdat ik graag organiseer en met anderen samenwerk. Bovendien was verjonging noodzakelijk daar ook Edward Verstraete de ploeg verlaat. Gelukkig zijn er nog twee nieuwkomers die het bestuur komen versterken: Lyn Claerhout en Roy Sierens. Met die twee nieuwkomers erbij beschikken we over een ploeg van dertien personen om de veertigste verjaardag van de Ginstefeesten in goede banen te leiden. Door het sluiten van café de Grot wordt er nu vergaderd bij comitélid Arnold Wille."De Ginstefeesten zijn een beetje uit de hand gelopen, duizenden bezoekers zakken ieder jaar af naar de feesttent op het kerkplein in de Grotstraat. "Het is steeds een driedaags feestweekend en daar gaat heel veel voorbereiding aan vooraf. Slechts twee maand na de feestelijkheden is het even rustig maar na nieuwjaar wordt er opnieuw maandelijks vergaderd en de laatste maanden haast wekelijks.""Dit keer hebben we er nog twee extra activiteiten ingelast omwille van de veertigste verjaardag. We hadden al een zeepkistenrace en in november volgt nog een ludieke activiteit." "Het thema voor de komende Ginstefeesten is Black&White. Ook de kermisaffiches zijn in die twee kleuren ontworpen en overal in het straatbeeld hangt de witte ster op zwarte achtergrond met het getal 40. Voor de veertigste verjaardag gaan we ook proberen de lokale band De Vlugt te strikken voor hun allerlaatste optreden.""Ook de rommelmarkt op zondag wordt in een nieuw kleedje gestopt en opgesmukt met leuke optredens." (CLY)