Sanapolis in Sijsele in de startblokken voor vaccinatiecampagne

© Foto Davy Coghe
© Foto Davy Coghe
Piet De Ville

In de polikliniek Sanapolis in Sijsele, het voormalige Elizabethziekenhuis, staan ze helemaal klaar om vanaf half februari te starten met de coronavaccinaties voor de bewoners van Damme, Eeklo, Maldegem en Sint-Laureins. “We zullen zeven dagen op zeven vaccineren van 7 uur tot 23 uur”, zegt CEO Luc Verhulst van Sanapolis.

Als de coronavaccins volgens plan worden aangeleverd kunnen de inwoners van Damme, Eeklo, Sint-Laureins en Maldegem vanaf 15 februari terecht op de site van Sanapolis in Sijsele, tot voor enkele jaren de thuisbasis van het Elizabethziekenhuis. Op vandaag kun je er terecht voor consultaties bij een groot aantel artsen-specialisten. Het eigenlijk ziekenhuis is al een tijdje verhuisd naar een nieuwbouw in Eeklo.

“De komende jaren wordt Sanapolis nog verder uitgebouwd als een gezondheidscampus die honderd procent inzet op preventie. Het is net vanuit die preventievisie dat we de kandidatuur als vaccinatiecentrum hebben ingediend”, zegt Luc Verhulst, de CEO van Sanapolis. “Nadat we op 15 januari dan van de Vlaamse overheid de erkenning kregen als vaccinatiecentrum wilden we heel snel handelen. “Het voordeel van dit gebouw is dat heel wat voorzieningen aanwezig zijn en heel snel kunnen ingericht worden. Denk maar aan een aparte personeelsingang, voorzieningen voor een EhbO-lokaal, een voorbereidingsruimte voor de vaccins, gekoelde opslagruimtes, burelen voor apothekers en medische verantwoordelijken…Op die manier hebben we in nauwelijks één week tijd alles in orde gekregen, tot en met de signalisatie binnen en buiten.”

Opmerkelijk is dat er voor dit grootschalige vaccinatieproject over de provinciegrenzen – West- en Oost-Vlaanderen – en over de grenzen van de zogenaamde Eerstelijns(zorg) zones, ook wel ELZ genoemd, wordt samengewerkt. De betrokken Oost-Vlaamse gemeenten vallen onder de zones Meetjesland Oost en Meetjesland West terwijl het West-Vlaamse Damme onder de Eerstelijnszone Oostkust valt.

“Ook de goede samenwerking met en tussen de betrokken burgemeesters (Joachim Coens van Damme, Bart Van Hulle van Maldegem, Luc Vandevelde van Eeklo en Franki Van de Moere van Sint-Laureins, red.) maakt dat we snel en efficiënt kunnen werken. Daarbij komt ook nog de ervaring van AZ Alma als streekziekenhuis. Zo hebben we alle know how in huis om goed aan de start te gaan”, aldus Luc Verhulst van Sanapolis.

Het vaccinatiecentrum in Sijsele richt op 53 000 te vaccineren bewoners van de vier genoemde steden en gemeenten. Hoewel er van de Vlaamse overheid in principe maar twee vaccinatielijnen direct beschikbaar moeten zijn, werd in Sijsele besloten om direct van start te gaan met vier lijnen.

“Maar daar blijft het niet bij want gezien we toch voldoende ruimte hebben in het gebouw hebben we naast de vier vaccinatielijnen op het gelijkvloers ook nog zes lijnen klaar staan op de eerste verdieping”, geeft Luc Verhulst mee. “Met iedere vaccinatielijn kunnen we twintig à vijfentwintig inentingen per uur realiseren. Per vaccinatielijn per shift zijn er acht mensen aan de slag dus dit wordt zeker als alle lijnen gebruikt worden een bijzonder grote operatie.”

Om alles in goede banen te leiden zal maximaal gewerkt worden met duidelijke looplijnen aangeduid met kleuren en cijfers op de vloer en op de afzonderlijke kamers en desks. “Van bij de ingang worden de mensen die langs komen voor hun vaccinatie direct gescheiden van wie komt voor een consult of behandeling bij de polikliniek. Voor de vaccinatie moet de blauwe lijn gevolgd worden en dan komen de mensen terecht bij een ruimte met drie administratieve ‘aanmelddesks’. Daar wordt de identiteit gecontroleerd en zo ook nagezien of de juist persoon zich effectief op het juiste moment komt aanmelden. Verderop zijn dan ook vijf wachtruimtes om te kunnen ‘bufferen’ bij eventuele wachttijden. En daarna kunnen de mensen zich op afroep begeven naar een van de zestien medische- en verpleegkundige vragendesks; waar onder meer vragen gesteld worden over medicatie of bepaalde aandoeningen”, duidt Luc Verhulst het verloop van de vaccinatieproces.

“Van daaruit gaat het dan naar de vier eigenlijke vaccinatielijnen op het gelijkvloers. De ruimtes waar de inenting gegeven wordt zijn voor de privacy afgescheiden met een gordijntje. Na de vaccinatie moet iedereen verplicht vijftien minuten in een wachtklokaaltje blijven om te zien of er zich geen problemen of problematische bijwerkingen voordoen. Een grote operatie dus maar we zijn er klaar voor. Ook positief om mee te geven is dat al heel wat mensen zich opgaven om als vrijwilliger mee te werken. We gaan hier zeven dagen op zeven vaccineren, iedere dag van 7 u tot 23 uur. Dus ja, als ook de bevoorrading van de vaccinaties vlot loopt zullen we hier erg efficiënt en snel kunnen werken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.