https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Sammy Mahdi wil asielcentrum Koksijde weer openen, burgemeester Vanden Bussche reageert fors

© (Foto BELGA)
Open Brief

Burgemeester Marc Vanden Bussche is not amused met de mededeling van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om het asielcentrum in Koksijde opnieuw te openen.

Beste Koksijdenaars,

Beste tweedeverblijvers,

Beste bezoekers,

Gisteren, 7 september 2021, werd ik tijdens mijn verlof gecontacteerd door Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

In dit telefoongesprek werd mij meegedeeld – zelfs opgelegd bij dictaat – dat het asielcentrum in Koksijde zo snel als mogelijk gereactiveerd zal worden.

Groot is hierover mijn verontwaardiging want in 2020 werd mij verzekerd dat Koksijde meer dan haar fair share had gedaan en enkel nog zou fungeren als buffercentrum om bij extreme nood terug heropend te worden.

Niets is minder waar! Het centrum wordt opnieuw geopend als volwaardig asielcentrum en dit terwijl de randvoorwaarden en de actuele situatie nog problematischer zijn dan de vorige keer. Men zal immers minstens 30 niet-begeleide minderjarigen in ons centrum onderbrengen. Dit vereist meer begeleiding en nog meer security. Bovendien is de problematiek van transmigratie op ons grondgebied nog ernstiger geworden nu de transmigranten steeds vaker vanop ons strand met bootjes de oversteek willen maken naar Groot-Brittannië. Onze korpschef Nico Paelinck beklemtoonde zelf meermaals dit probleem.

Naast de problemen rond transmigratie en niet-begeleide minderjarigen mogen we ook de corona-situatie niet uit het oog verliezen. Onze gemeente is de oudste gemeente van Vlaanderen met bijna 90% volledig gevaccineerden. Door de komst van 300 asielzoekers die niet zijn gevaccineerd, wordt onze oudere bevolking aan een nodeloos risico blootgesteld, vooral van nieuwe varianten.

Zoals ik al zei, is men van plan het centrum zeer snel te openen. Ik ontmoet maandag staatssecretaris Sammy Mahdi en hoop om hem nog op andere gedachten te brengen. Samen met de korpschef verzet ik mij tegen de reactivatie van het asielcentrum omwille van veiligheidsredenen en gezondheidsredenen. Bovendien worden ook onze scholen hierdoor extra belast.

Hoewel we reeds meer dan ons deel hebben gedaan, en we nog steeds pleiten voor een meer rechtmatige verdeling van de lasten tussen alle gemeenten, zullen we zoals steeds onze verantwoordelijkheid opnemen. We zullen blijven aandringen dat het centrum niet wordt geopend en minstens definitief de deuren sluit – ook als buffercentrum – uiterlijk 31 december 2021. Vanaf januari hebben wij andere plannen met de site en dit voor onze eigen diensten. Onze onderhandelingen hierover bevinden zich in een vergevorderd stadium.

Het spreekt voor zich dat wij jullie stipt zullen informeren als wij meer nieuws ontvangen. Daar hebt u recht op.

Uw burgemeester,

Marc Vanden Bussche

De Krant van West-Vlaanderen wil op www.kw.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.