De vereniging Samana zet zich in voor chronisch zieken en minder mobiele mensen. Dit doen ze onder andere door organiseren van huisbezoeken en ontspanningsnamiddagen, maar ook door aan belangenverdediging te doen.
...

De vereniging Samana zet zich in voor chronisch zieken en minder mobiele mensen. Dit doen ze onder andere door organiseren van huisbezoeken en ontspanningsnamiddagen, maar ook door aan belangenverdediging te doen. "Daarin kadert onze actie 'Samen voor een obstakelvrij voetpad'. Mensen met een rolstoel of rollator, mensen met een visuele beperking maar ook mensen met een kinderwagen of jonge stappertjes, iedereen heeft baat bij een obstakelvrij en breed voetpad", zegt voorzitter Ronny De Coene.Volgens Ronny is het een hele opgave voor het gemeentebestuur om de staat van alle voetpaden in kaart te brengen. "Dit mag echter geen reden zijn om de problemen niet aan te pakken. Ook bij de aanleg van nieuwe voetpaden moet men hiervoor aandacht hebben."Enkele medewerkers van Samana trokken de jongste weken door de gemeente en merkten een aantal obstakels op. "Ik denk aan de bomen in de Avelgemstraat die een doorgang verhinderen of de betonblokken op de hoek van de Ommegang- en de Otegemstraat. In de Lindelaan verlaagde men het voetpad om makkelijk te kunnen oversteken. Prima, ware het niet dat men dan juist op een rioolrooster terechtkomt zodat de wielen van de rollator in de gleuven blijven steken."Samana vraagt ook dat bij feestelijkheden of zo de nadars niet allemaal samen op het voetpad worden geplaatst, want zo creëert men opnieuw een versmalling.Schepen van mobiliteit Marc Desloovere (Samen!) belooft alvast beterschap. "Zowel met de dienst mobiliteit als het schepencollege hebben we de problematiek besproken. We zullen waar mogelijk ook zorgen voor de gepaste oplossingen." Hij beloofde de voetpaden in de Avelgemstraat, waar de bomen hinderlijk zijn, te herstellen zodat een verbeterde doorgang mogelijk wordt. Het betonblok aan de hoek van de Ommegangstraat met de Otegemstraat zal verwijderd worden.Ook de oversteek in de Lindelaan zal aangepast worden. "Dit is inderdaad een zeer ongelukkige situatie en toeval. Wij gaan een nieuwe oversteekplaats voorzien, met aangepaste boordstenen zodat oversteken opnieuw zonder obstakels en veilig kan gebeuren."Verder beloofde de schepen, naast nog een aantal ingrepen, om het personeel de opdracht te geven om nadars bij niet gebruik enkel te plaatsen waar voldoende ruimte is.Van de politie kreeg de schepen al bericht dat de wijkagenten meer controle zullen uitvoeren op het plaatsen van afvalcontainers, of andere zaken, die een vlotte doorgang op het voetpad verhinderen. Schepen Eliane Spincemaille (CD&V), oner andere verantwoordelijk voor samenleving en toegankelijkheid, geeft nog mee dat Zwevegem het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' ondertekende en dat in het voorbije voorjaar een project gepland was naar ruimte op de voetpaden toe. Door corona werd dit nu uitgesteld tot volgend voorjaar."